Special Menu

Du er her:

Hvordan å lykkes med implementering

Dean L. Fixsen og Terje Ogden har vært gjesteredaktører for en spesialutgave om implementering i det tyske tidsskriftet Zeitschrift für Psychologie.

I dette redigeringsarbeidet har Atferdssenterets forskningsdirektør, Terje Ogden, samarbeidet med Dean L. Fixsen, som antas å være verdens fremste ekspert på implementering og implementeringsforskning. Sammen bidrar de her til å løfte fram viktigheten av god implementering.

Implementering handler om å omsette forskningskunnskap til praksis. Det ligger mange utfordringer i dette med å få overført ny kunnskap til praktiske bruksområder hvor den kan forbedre folks liv.

En egen vitenskap

Implementering er blitt en egen vitenskap, vokst ut av en økende bevissthet om avstanden mellom forskning og praksis. Det er ikke gitt at en lykkes i forsøk på å overføre forskningsbasert praksis til ordinære serviceprogrammer på ulike felt, enten det gjelder barns tidlige utvikling, velferdstjenester, psykisk helse eller kriminalomsorg.

Implementeringens hva, hvordan og hvem

Oppmerksomhet omkring denne avstanden mellom forskning og praksis har inspirert til mangt et forskningsforsøk som tar for seg de mange utfordringene som ligger i dette.

Implementeringsforskningen tar seg alle de «hva», «hvordan» og «hvem» som ligger i implementeringen. Hva skal implementeres, hvordan skal oppgaven utføres, og hvem er det som skal gjøre det?

Bærekraftig

Implementering er ikke en engangsforeteelse, men en pågående prosess fra utforsking og installering fram til full implementering. Implementeringens ultimate mål er ikke bare spredningen av kunnskap, men at spredningen er bærekraftig, og at den varer ut over den første implementeringsinnsatsen.

Manglende resultater – i praksis − kan skyldes at tiltak ikke virker. Men det kan også skyldes at en har mislykkes i implementeringen. Så hva er det som hemmer og hva er det som fremmer arbeidet med å få tiltak til å virke?

Temanummer om implementeringens utfordringer

Temanummeret om implementering i det tyske psykologitidsskriftet Zeitschrift für Psychologie, med originaltittel «Implementation Research Practice and Policy», inneholder bidrag som til sammen dekker de fleste av implementeringens utfordringer.

  • Implementering av prosedyrer for metodeintegritet
  • Definering og evaluering av lojalitet til programmer for psykososial behandling
  • Hvordan sosial støtte på arbeidsplassen har effekt på kvaliteten av implementeringen
  • Utforskingsfasen, implementeringsvariasjoner og effekter på programmets kost/nytte
  • Måling av implementering av et program på to nivåer samtidig
  • Økologien i bærekraftig implementering

Fixsen, D. L., & Ogden, T. (2014). Implementation Research, Practice and Policy. Zeitschrift für Psychologie IV. 68 pp. ISBN: 978-0-88937-459-1.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.