Special Menu

Du er her:

Hvordan barns traumeerfaringer påvirker hjernen

Vi er stolte av å kunne presentere Philip A. Fisher fra University of Oregon som en av hovedforeleserne på årets fagkonferanse.

På Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse vil Fisher snakke om hvordan belastende opplevelser tidlig i livet påvirker hjernens utvikling, og hvordan vi kan tilrettelegge behandling for barn og unge basert på denne nye kunnskapen.

Tittelen på Phil Fishers foredrag er: «Putting knowledge about the effects of stress on brain development to use in supporting children and families».

Abstract: «This workshop will focus on descriptions of specific  toxic stress effects on the developing brain, and how to use that understanding to inform the work you are doing with children and families. An example will be provided about what has been learned about how individuals who have experienced high levels of unpredictability have difficulty processing information after they learn they have made a mistake. We will then discuss strategies that appear to be effective at increasing information processing in response to such feedback. We will consider how this approach can be used to create new ways to support individuals who have experienced early life adversity».

Livslang risiko

Mange tiår med forskning har vist at belastende opplevelser tidlig i livet, som overgrep, omsorgssvikt, vold i hjemmet, foreldres rusmisbruk, og ekstrem fattigdom, er forbundet med livslang risiko knyttet til helse og livskvalitet.

Phil Fisher er professor i psykologi ved Oregon Social Learning Centre, hvor Atferdssenterets faglige medarbeidere jo samarbeider tett med hans kolleger Patricia Chamberlain og Marion Forgatch.

Hjernens evne til å tilpasse seg

Phil Fisher forsker på hjernens evne til å tilpasse seg, og da særlig i sammenheng med terapeutiske intervensjoner. Ved forskningssenteret Stress nevrobiology and Prevention (SNAP) lab samles studenter, stipendiater og forskere seg for å studere dette.

Her arbeider han med å utvikle og evaluere forebyggings- og behandlingsprogrammer for barn i sosialt og økonomisk utsatte grupper.

For å utvikle tiltak som kan redusere slike negative utfall kreves det en forståelse av mekanismene for hvordan belastende livshendelser påvirker barns utvikling.

På fagkonferansen

I presentasjonen på fagkonferansen vil han beskrive kunnskapsstatus på dette fagfeltet, med særlig vekt på hvordan kunnskap fra vitenskapelige undersøkelser kan brukes til å utvikle, implementere og evaluere tiltak for barn og familier.

Fokus vil både være hvordan man kan anvende nevrovitenskap ved utviklingen av familiestøttende tiltak, og noen av de potensielle fallgruvene innen dette fagområdet.

Evidensbaserte metoder gjennom to tiår

Atferdssenterets fagkonferanse arrangeres hvert år for å løfte fram evidensbasert kunnskap i forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn og unge. Her samles forskere og fagpersoner som jobber med blant annet barnevern, psykisk helse og skole.

Årets konferanse er den sekstende i rekken, og denne gangen rettes oppmerksomheten mot erfaringer, utfordringer og framtidsutsikter i arbeidet med evidensbaserte metoder for barn og unge i Norge. 

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer.

Portrettfoto Phil Fisher: University of Oregon

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.