Special Menu

Du er her:

Hvordan fremme et positivt læringsmiljø i skolen?

En fire-dagers kursrekke (30 t) for personalgrupper i barneskolen. Ingen kursavgift!

Atferdssenteret ved Universitetet i Oslo inviterer hele personalgrupper i grunnskolens barnetrinn til kurs om hvordan fremme et positivt læringsmiljø og forebygge atferdsproblemer. Kurset er kunnskapsbasert og praksisrettet.

Kurset som går over fire dager i skoleåret 2008–2009, og skal evalueres gjennom en studie i årene 2008–2012.

Forutsetning for deltakelse:

  • Flest mulig av kollegiet, deriblant skolens ledelse, lærere, assistenter og SFO-ansatte på den enkelte skole deltar på hver kursdag.
  • Skolene deltar i fem datainnsamlinger over en 4-års periode (2008–2012). Første datainnsamling skjer i april 2008, den andre på høsten 2008 og deretter én gang i året. Det benyttes spørreskjema til skolens ledelse, alle ansatte og til elever på 4.–7. trinn.
  • Skoler som aktivt implementerer skoleomfattende programmer som Olweusprogrammet, PALS eller Respekt/Connect-programmet vil ikke bli prioritert.

Kurssteder:
Lillehammer, Stavanger, Drammen, Asker/Bærum og Tromsø.

Tid:
Hver kursdag kl. 9.00–15.30.

Kursdag 1: Uke 34–35 (august) i 2008
Kursdag 2: Uke 47–48 (november) i 2008
Kursdag 3: Uke 6–7 (februar) i 2009
Kursdag 4: Uke 17–18 (april) i 2009

Nærmere informasjon om datoer/kurslokale følger etter påmeldingsfristen.

Påmelding:
Bindende påmelding sendes m.a.sorlie@atferdssenteret.no innen 15.1.2008.
Oppgi; a) skolens navn, adresse og telefonnummer og b) hvor mange av totalt antall ansatte som skal delta.
Ved stor pågang vil skolestørrelse, kommunetilknytning og deltakerprosent være bestemmende for utvalget av skoler.

  • I tillegg til dekket kursavgift vil det bli gitt noe ekstra kompensasjon for merarbeidet som påføres skolens deltakelse i studien.
  • Kursmateriell tildeles ved kursstart.
  • Eventuelle reise-, oppholds- og kostutgifter dekkes ikke av Atferdssenteret.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.