Special Menu

Du er her:

Hvordan utvikler barn sosial kompetanse?

Sosial kompetanse opptar forskningen på barn og unges sosiale læring og utvikling stadig mer. Synet på barn og unge er i endring, og barn aksepteres i økende grad som kompetente aktører som bidrar til å forme sin egen utvikling.


Foto: Colourbox

Oppdragelse og opplæring er ikke enveis formidling, men en toveis prosess der barn og unge både påvirkes av og påvirker sitt miljø. Kompetansebegrepet kan bidra til å forklare hvordan barn kan utvikle og utnytte egne ressurser i samspill med miljøet.

I en ny artikkel på forebygging.no beskriver Terje Ogden, seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for Barn og Unge hvordan dette forskningsfeltet har utviklet seg i faser.

I artikkelen beskrives det også hvordan utviklingen av kunnskap om barns sosiale kompetanseutvikling forenklet kan beskrives som fire modeller. Disse modellene er: modellen for sosiale ferdighetsopplæring, modellen for sosial og emosjonell læring, modellen for utvikling av karakteregenskaper og læring, og modellen for folkehelse og livsferdigheter. Modellene overlapper noen grad i tid og de har mye til felles. Likevel viser de hvordan beskrivelser av, og samspillet mellom individ og miljø har blitt stadig mer omfattende og detaljert.
 

Foto: Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU.

Les artikkelen Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge her.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.