Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Implementering og testing av evidensbaserte metoder i Norge

Implementering og testing av evidensbaserte metoder i Norge

Den nasjonale implementeringsstrategien av evidensbaserte metoder har fungert svært godt de siste femten årene i Norge. De norske erfaringene med implementering av PMTO og MST understreker betydningen av å etablere et nasjonalt implementeringsteam.

Foto: Guilford PressTerje Ogden, Elisabeth Askeland, Bernadette Christensen, Terje Christiansen og John Kjøbli har bidratt med et kapittel i den amerikanske boken Evidence based psychotherapies for children and adolescents. Kapitlet handler om implementering i Norge av evidensbaserte metoder som PMTO og MST, og erfaringer knyttet til dette. Det var utfordringer, men implementeringen og utviklingen av metodene har hatt mange suksessfaktorer i Norge.

Bakgrunnen

Metodene ble opprinnelig utviklet i USA. De ble introdusert i Norge på bakgrunn av mye offentlig oppmerksomhet rettet mot manglende tiltak for å ta fatt i vold blant ungdom, og de negative konsekvensene av offentlige ungdomsinstitusjoner på 1990-tallet.

Universitetet i Oslo etablerte et prosjekt som skulle øke kompetansen til de ansatte i den offentlige hjelpeapparatet og bedre behandlingstilbudet til ungdom, samt redusere plassering utenfor hjemmet. Som følge av besøk til relevante behandlingsprogrammer i USA, tok representanter fra alle 19 fylker imot tilbud fra myndighetene om å delta i et nasjonalt implementeringsprosjekt av PMTO og MST.

Implementering

Implementeringsstrategien tok i bruk en kombinasjon av «top-down» og «bottom-up». Dette ble gjort for å sikre at det var forankret i ledelsen der hvor metodene skulle implementeres og for at klinikerne skulle føle eierskap til metoden.

NUBU ble etablert i 2003. MST startet opp med 24 team i 17 fylker, men ble kort tid etter opprettet i alle 19 fylker i Norge. Implementeringen av PMTO var noe mer utfordrende på grunn av flere mulige hjelpetjenester i 430 kommuner, men som følge av planlagt trening av PMTO terapeuter er det i dag 350 aktive PMTO-terapeuter i Norge. PMTO og MST gjennom randomiserte studier (RCT) vist seg å være generelt svært mer effektive metoder enn andre behandlingsmetoder.

Utfordringer

Det var utfordringer knyttet til implementeringen av metodene. Mange i hjelpeapparatet, både klinikere og ledere, var uvant med de omfattende og intensive prinsippene i for eksempel PMTO. Mange oppfattet også de nye metodene som en kritikk av hvordan de hadde arbeidet tidligere. Vendepunktet for mange PMTO- og MST- terapeuter kom da familiene de arbeidet med fortalte hvor positive endringene var for dem og barna. Motforestillingene til de da nye metodene i Norge var heller ikke til hinder for at nye klinikere ønsket å få opplæring i metodene.

Oppsummering

Suksessfaktorene som har bidratt til at implementeringen av evidensbaserte metoder ble så vellykket her i Norge, som både effektive og bærekraftige, kan oppsummeres i fem punkter:

1) En genuin interesse og ekte engasjement fra politikere og forvaltningen 

2) Økt interesse for evidensbaserte metoder blant klinikere

3) Etablering av et nasjonalt senter for implementering og forskning (NUBU)

4) At metodeutviklerne støttet implementeringen og forskningen

5) Positive evalueringer fra familier og positiv omtale i mediene.

Ogden, T., Askeland, E., Christensen, B., Christiansen, T. & Kjøbli, J. (2017). Crossing national, cultural and language borders. Implementing and testing evidence-based practices in Norway. I: J. Weisz & Kazdin, A. (red.) Evidence based psychotherapies for children and adolescents, 3rd edn. New York, Guilford.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.