Special Menu

Du er her:

Implementeringskvalitet på dagsorden

Hvordan kan klinikere overføre resultatene fra forskning om virksomme tiltak til ordinær praksis? Positivt behandlings- eller tiltaksutbytte forutsetter høy implementeringskvalitet.

Mari-Anne Sørli, Terje Ogden, Roar Solholm og Asgeir Røyrhus Olseth ved Atferdssenteret har publisert en artikkel om temaet i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Forfatterne mener at gode støttestrukturer, samt en viss grad av standardisering og kontroll med gjennomføringen er nødvendig når empirisk støttete tiltak skal integreres i praksis.

Hele artikkelen kan leses på hjemmesidene til Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.