Special Menu

Du er her:

Klar, ferdig, skolestart!

Hva skjer med barns sosiale utvikling når de begynner på skolen? Hvem sklir rett inn? Hvem får det tøft? Atferdssenterets forskere forbereder seg nå på skolestarten.

Startskuddet går på rektormøte i Skien denne uka. Videre utover våren blir det i tur og orden møter med rektorene i Porsgrunn, Bamble, Tinn og Drammen. Fra starten av prosjektet Barns sosiale utvikling var det foreldrene som var hovedinformanter og «eksperter» på egne barn. Siden stilte også barnehageansatte opp. Nå er de eldste barna i undersøkelsen snart klare for skolestart, og da gjelder det å få skolens ledelse med på lag, når forskerne nå skal finne nye svar på alle spørsmålene de har omkring barns sosiale utvikling.

Fra barnehage til skole

Overgangen fra barnehage til skole kan være utfordrende for mange barn. Hva er det som gjør at noen klarer seg godt på skolen, mens andre sliter mer med å henge med? Er det de barna som er mest sosiale i barnehagen som siden blir de skoleflinke? Kan utfordrende atferd i barnehagen henge sammen med hvordan barna siden trives og utvikler seg i skolen?

Allerede foreligger det data som dekker en rekke ulike områder over et lengre tidsrom. Fra sosial og emosjonell utvikling til språklig og motorisk utvikling, fra lek og samspill med foreldre til foreldres fysiske og mentale helse og ulike forhold i barnehagen. Når en nå følger tråden videre inn i skolen, vil det gi viktige bidrag til arbeidet med å lage gode, forebyggende intervensjoner for å fremme sosial kompetanse og å forebygge problematferd.

18 millioner fra forskningsrådet

Prosjektet Barns sosiale utvikling støttes av både Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd, som har bidratt med 18 millioner kroner til dette skoleprosjektet og med det gitt Atferdssenteret en unik mulighet til å følge barna videre inn i skolen.

Undersøkelsen har hatt en utrolig god oppslutning siden starten i 2006, da barna var bare seks måneder gamle. Over 90 prosent av familiene var fremdeles med i intervjuene ved tre års alder, noe som er ganske enestående.

Prosjektet ledes av Terje Ogden, forskningsdirektør ved Atferdssenteret. Med på laget er seks forskere, én koordinator, én dataansvarlig og en gruppe med lokale intervjuere.

Les mer om studien her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.