Special Menu

Du er her:

Klasseledelse

God klasseledelse er den viktigste forutsetningen for at lærere skal lykkes. Etter å ha jobbet med temaet i tretti år, gir Terje Ogden nå ut bok om klasseledelse.

Å skrive om klasseledelse er ikke uproblematisk. I forordet begrunner forfatteren det med at temaet er så sterkt koplet til diskusjoner om bråk og uro i skolen. Men selv om flere hevder at disiplin i skolen er blitt et utdatert begrep, vil nok spørsmål omkring «en rimelig grad av arbeidsro i undervisningen» være evig aktuelle.

Boka Klasseledelse. Praksis, teori og forskning gir en oversikt over forsknings- og faglitteraturen – og beskriver prinsipper for praksis.

Vanlige lærere og vanlige elever

Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret, et kompetansesenter med atferdsproblematikk hos barn og unge som arbeidsfelt. Men i boka om klasseledelse handler det først og fremst om vanlige læreres problemer med vanlige elever, og om hvordan de skal kunne lede skoleklasser på måter som skaper gode læringsmiljø.

Klasseledelse – en gjenganger

Sin første artikkel om klasseledelse skrev Terje Ogden som en dobbelartikkel i Norsk Skoleblad i 1984, under tittelen Disiplinproblemene og læreren som klasseleder. Seinere har temaet vært en gjenganger i de fleste av hans bøker, som Atferdspedagogikk i teori og praksis (1987), Kvalitetsbevissthet i skolen (1991), Sosial kompetanse og problematferd i skolen (2002 og 2009) og Kvalitetsskolen (2004). Mens temaet klasseledelse i disse bøkene har vært begrenset til enkeltkapitler, får han her for første gang ei hel bok til disposisjon.

Klasseledelse av Terje Ogden

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.