Special Menu

Du er her:

Konferansekupp fra Harvard

Harvardprofessoren er en tungvekter innenfor evidensbasert praksis, systematiske kunnskapsoversikter og modulbasert behandling. Med John Weisz på plakaten, har Atferdssenteret gjort litt av et kupp foran høstens nasjonale fagkonferanse.

John Weisz stiller i to omganger under konferansen. Rett etter velkomst og åpning, på konferansens første dag, holder han sitt plenumsforedrag om hvordan å integrere evidensbaserte behandlingsmetoder ved angst, depresjon og atferdsproblemer.

Siden er han tilbake under parallellsymposiene, etter lunsj samme dag. Da vil han snakke om behandlingsopplegget MATCH.

Hva er MATCH?

En innvending mot evidensbaserte tiltak, er at barn og unge kan ha veldig sammensatte problemer og at manualer ikke tar høyde for denne kompleksiteten og komorbiditeten. MATCHThe Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, or Conduct Problems – består av tre ulike evidensbaserte tiltak: Foreldretrening, Mestringskatten samt et program for depresjon basert på kognitiv atferdsterapi; Primary and Secondary Control Enhancement Training.

Et særtrekk ved MATCH er at en velger modulene ut fra barnas behov.

Ett skritt om gangen

Når en tester evidensbaserte tiltak mot vanlig praksis, er funnene ikke alltid like imponerende. I effektstudien av MATCH (Weisz et al. 2011) møter en kritikken av evidensbaserte tiltak med en fleksibel tilnærming, som tilsier «et skritt om gangen». Hvilket problemområde en først skal gå inn i, blir vurdert ved hjelp av ulike verktøy; fra diagnostiske intervju med barnet og foreldrene til en kartlegging av hva familien selv opplever som de viktigste problemene å jobbe med. Alt ved hjelp av anerkjente spørreskjema og måleverktøy. Den videre rekkefølgen av hvilke problemområder man tar for seg, bestemmes ut fra ukentlige mål på framgang.

Det er enkelt å tilpasse protokollen til nye målgrupper, og en kan foreta endringer uten å måtte gjennomgå hele protokollen på nytt.

Modulær protokoll

En modulær protokoll, som MATCH utgjør, kjennetegnes ved at komplekse systemer deles inn i meningsfulle enheter, eller behandlingsmoduler, hvor hver modul har et spesifikt formål. Alle modulene er utformet slik at en kan endre rekkefølgen på dem, og de ulike modulene inneholder ikke detaljer om andre moduler som inngår i protokollen.

Funnene fra effektstudien av MATCH tilsier at en modulær tilnærming kan bedre nytteverdien av evidensbaserte tiltak for henviste barn i klinisk praksis. En fleksibel bruk av modulene gir mer individrettede forløp i terapien, og bedre muligheter for å ta for seg flere problemer.

Nasjonal fagkonferanse avholdes tirsdag 13. og onsdag 14. november på Oslo Kongressenter.

Foto: John Weisz website

Nasjonal fagkonferanse 2012

Hjemmesiden til John Weisz

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.