Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Kort foreldrerådgivning gir god effekt på atferdsvansker

Kort foreldrerådgivning gir god effekt på atferdsvansker

Tydelige grenser bidrar til å dempe atferdsproblemer hos barn. Men like viktig er det å gi positiv støtte. En fagartikkel viser at barn med atferdsvansker får god hjelp gjennom kort foreldrerådgivning.

Resultatene viser at familier som fikk TIBIR-rådgivning viste mer positive og effektive foreldreferdigheter, mens barna økte sin sosiale kompetanse og reduserte sin problematferd.

Lavterskeltilbud

TIBIR-rådgivning er et kortvarig lavterskeltilbud, på cirka fem timer, til familier med barn i alderen tre til tolv år. TIBIR-rådgivning bygger på behandlingsmodellen PMTO (Parent Management Training – Oregon). Metoden bidrar til å redusere barns problematferd ved å hjelpe foreldre i å ta i bruk virksomme foreldreverktøy, som å gi gode beskjeder og å sette tydelige grenser.

I denne studien ble TIBIR-rådgivning utført av yrkesgrupper som helsesøstre eller av ansatte i barnevernet og i barnehager.

Over to hundre familier deltok

Studien omfattet i alt 216 familier med barn i alderen tre til tolv år. Disse barna hadde vist problematferd hjemme, i barnehagen eller på skolen. Familiene som deltok kom fra hele landet og hadde kontaktet ulike hjelpeinstanser i det kommunale tjenestenivået. Familiene ble tilfeldig fordelt til TIBIR-rådgivning eller vanlig praksis. Vanlig praksis kan eksempelvis være ulike typer rådgivning av helsesøstre. Både foreldre og lærere rapporterte om barnas atferd og sosiale kompetanse.

Positive effekter

Resultatene viste positive effekter på 9 av i alt 12 resultatmål. Særlig økte TIBIR-rådgivningen den positive foreldreatferden og reduserte for streng disiplinbruk. Alt i alt tyder studien på at TIBIR-rådgivning er et virksomt tilbud for familier med barn som har, eller er i ferd med å utvikle, atferdsvansker. 

Kjøbli, J., & Ogden, T. (2012). A randomized effectiveness trial of Brief Parent Training in primary care settings. Prevention Science, 13, 616–626.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.