Special Menu

Du er her:

Læring og psykisk helse

Alle gode krefter trår til når det seinere i høst inviteres til en bredt anlagt dialogkonferanse om psykisk helse i skolen. I spissen for konferansen «Læring, læringsmiljø og psykisk helse» finner vi Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Arne Holte, assisterende divisjonsdirektør ved folkehelseinstituttet, slår an tonen. Hans utgangspunkt er at «barn og unge er kilden til å styrke landets psykiske helse, forebygge psykiske lidelser og få til en mer fornuftig samfunnsøkonomi», hvorpå vi kort og godt skal få oppskriften: «Slik gjør vi det!».

Konferansen, som går av stabelen 11. og 12. november på konferansehotellet Park Inn ved Gardermoen lufthavn, vil samle forskere, fagutviklere og beslutningstakere med virke i skjæringspunktet mellom psykisk helse og skole.

Også Atferdssenteret er med, både i kulissene og gjennom sin forskningsdirektør, Terje Ogden, som bidrar som keynote speaker på konferansens andre dag.

Mange departementer

Myndighetenes ansvar for å tilrettelegge for livsutfoldelse, læring og utvikling for barn og unge er fordelt mellom ulike departementer, som Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

I det virkelige liv er de departementale skillene mer kunstige. Barn og unges kognitive, mentale og sosiale utrustning og læringsbetingelser er alle elementer som inngår i et komplekst og dynamisk samspill.

Sammenhenger

Sentrale fagfolk fra en rekke miljøer bidrar med sine ulike perspektiver på alt fra læringsmiljø, sosiale relasjoner og mestringsfremmende tiltak til sosial ulikhet, fattigdom og skolen som arena for samhandling.

Hva er kunnskapsstatus?

Målet med høstens dialogkonferanse er å framskaffe en oversikt over sammenhengen mellom psykisk helse, læring og læringsmiljø, og bidra til drøftinger om hvordan vi kan tilrettelegge for en helhetlig tilnærming som ivaretar disse sammenhengene på en god måte i morgendagens skole.

Arbeidsgruppen for konferansen har bestått av ressurspersoner fra en rekke fagmiljøer innenfor utdanning, forskning og psykisk helse hos barn og ungdom. Atferdssenteret har vært representert i arbeidsgruppen ved Anne Arnesen, med PALS som ett av sine spesialfelt, mens senterets forskningsdirektør, Terje Ogden, er keynote speaker på konferansens andre dag, hvor han vil snakke om «Psykisk helsearbeid som er skoleomfattende, ferdighetsbasert, differensiert og integrert med skolens kjerneoppgaver».

Illustrasjonsfoto: dialogkonferansen.no     

Dialogkonferansen 2013

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.