Special Menu

Du er her:

Lanseringsseminar: 15 års kunnskap og veien videre

Tirsdag 14. oktober arrangerer vi lanseringsseminar for boka om PMTO, samt den nye veilederen om implementering.

I år er det nøyaktig 15 år siden PMTO første gang ble introdusert i Norge. Lanseringsseminaret "15 års kunnskap og veien videre" markerer en ny og spennende tid for PMTO og TIBIR. På seminaret vil det blant annet bli presentert oppdatert forskning og fagmetodikk.

Tid: Tirsdag 14. oktober kl. 10.00 – 14.00
Sted: Atferdssenterets lokaler, Essendrops gate 3, Oslo
Program:    
10.00:  Velkommen v/ direktør Terje Christiansen
10.15:  Presentasjon av boken PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker v/forfatterne
11.30:  Pause med enkel servering
12.15:  Presentasjon av veilederen Implementering av Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – fra teori til praksis v/ forfatterne
13.30  Spørsmål til, og diskusjon med forfatterne

Seminaret er gratis, men det er begrenset antall plasser, så påmelding er bindende etter først-til-mølla-prinsippet. Påmeldingsfrist er 22. september.

 

Elisabeth Askeland, Anett Apeland og Roar Solholm (red.):
PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker

Boken forteller historien om Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO) i Norge og veksler mellom å se på teori, forskning, og praksis. Leseren får innsikt i hva som kjennetegner barn med atferdsvansker, kunnskap om teorien bak PMTO, konkrete beskrivelser av terapeutiske utfordringer og hvordan prinsippene brukes i og utenfor terapirommet. Boken gir også en introduksjon til hvordan prinsipper fra PMTO kan brukes forebyggende i kommunens hjelpetjenester, samt hvordan implementeringen har foregått i Norge.

 

Begoña Gomez, Anette Arnesen Grønlie, Dag Erik Kristiansen og Kristin Richardsen:
Implementering av Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) – fra teori til praksis

Veilederen er et styringsverktøy for kommuner som ønsker å implementere TIBIR. Den vil også være til nytte for instanser som ønsker å innføre effektive og evidensstøttede metoder i sin virksomhet eller som søker kunnskap om implementering generelt. Leseren vil finne detaljerte beskrivelser av det som skal til for å sikre en effektiv og bærekraftig implementering, på tvers av etater og tjenesteområder.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.