Special Menu

Du er her:

Leselysten på topp

Elevene ved Hafslundsøy skole i Sarpsborg leser som aldri før. Til Sarpsborg Arbeiderblad beretter femteklassingene om ny leselyst etter å ha deltatt i forskningsprosjektet «Læringsmiljø, språk og lesing».

I avisa leser vi vitnesbyrd som «Før kunne jeg lese en tekst flere ganger uten å forstå den. Nå holder det å lese den én gang», «Det har vært gøy. Jeg liker å jobbe hardt – selv med lesing» og «Nå forstår jeg mye mer av det jeg leser, og jeg er blitt mer ivrig på å lese».

Det ti uker lange forskningsprosjektet ble ledet av professor Jørgen Frost ved Institutt for spesialpedagogikk. Prosjektet involverte fjerde- og femteklassingene ved skolen fem uker før jul og fem uker utpå nyåret.

Hafslundsøy skole – en PALS-skole

Hafslund skole er en PALS-skole, en forutsetning for å kunne delta i prosjektet. PALS er en modell som skal styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse. Modellen retter seg mot å forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen, og den norske modellen er utviklet ved Atferdssenteret.

– Flyr gjennom klasserommet

Ikke bare var elevene fornøyde. Også kontaktlærer Ann-Kristin Sterner var full av lovord om undervisningsopplegget. Til Sarpsborg Arbeiderblad forteller hun om elever som tidligere har vegret seg for å lese, fordi de ikke har følt at de har mestret det, men som nå synes det er gøy å lese. Også kollega Anny Gressum Aas bemerket utviklingen hun kunne se hos alle elevene:

– De har fått et større ordforråd og bruker mer avanserte ord. Kompliserte ord som mikroorganismer, forbrenningsanlegg og avsetningsbergarter har flydd gjennom klasserommet som det naturligste i verden.

Kilde: Sarpsborg Arbeiderblad 1.3.2013
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.