Special Menu

Du er her:

Medieblest om barnehagebarn

Nyheten om at barn ikke blir mer aggressive og ulydige av å være lenge i barnehagen, fikk sannelig bein å gå på. Aller gjevest er nok oppslaget i New York Times.

Også Atferdssenteret har en aksje i nevnte fagartikkel, siden førsteforfatter Henrik Daae Zachrisson er forsker her ved senteret. Han er i tillegg tilknyttet Folkehelseinstituttet, hvor studien ble gjennomført. Fagartikkelen ble publisert i Child Development for kort tid tilbake.

− Forbauset over all denne medieoppmerksomheten?

− Ja, jeg må vel si det. Selv om jeg alltid har en ambisjon om at noen følger opp en artikkel, er det jo litt spesielt å oppleve at saken blir plukket opp av New York Times, sier Henrik Dae Zachrisson. Som forsker har han nettopp barn i barnehager som et av sine spesialfelt.

Medforfatterne er knyttet til henholdsvis Folkehelseinstituttet (Ratib Lekhal), Harvard Medical School (Claudio O. Toppelberg) og Boston College (Eric Dearing). Studien er basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Fagartikkelens budskap? At lange dager i barnehagen ikke fører til aggresjon og ulydighet hos barna.

Gutt i sofa leser avis
Like blid etter en lang dag i barnehagen.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Urkildene

På få dager har fagartikkelen vandret viden om og skapt store oppslag. I Science Daily, British Psychological Society og andre nyhetssider og blogger. Her i Norge ble den fanget opp av aftenposten.no, ABC-nyheter og NTB, noe som igjen fører til nye oppslag.

Utover selve tidsskriftet, Child Development, er det nok Boston College som, gjennom sin publisering, har vært selve «urkilden» til de amerikanske oppslagene. Det at SRCD ­Society of Research for Child Development – foreningen bak tidsskriftet Child Development, blinket ut akkurat denne artikkelen som sin twittermelding, bidro også til at saken fikk økt oppmerksomhet. Child Development er for øvrig et av de gjeveste tidsskriftene å få publisert en artikkel som denne i.

Amerikanske forhold

At barn ikke blir mer aggressive av lange dager i barnehagen, er neppe noen bombe her hos oss. Storparten av norske foreldre føler lite uro ved å sende sine barn i barnehagen.

− Selv om vi også her i Norge har et stykke å gå før vi får superbarnehager, er vi jevnt over bedre stilt enn i mange andre land, sier Zachrisson, og ser at det amerikanske bildet er ganske annerledes, noe som også farger kommentarene som følger oppslagene.

− I USA er meldingene i kommentarfeltene mye preget av barnehager som en kvinnekampsak og om kvinners rett til yrkesvalg. Positive nyheter om barn i barnehager bidrar til at kvinner som sender barna sine i barnehage, kan bli kvitt mye skyldfølelse. Når jeg kikker inn på amerikanske bloggere som tar opp saken, ser jeg at dette kvinnesaksperspektivet får stor plass i USA.                    

Artikkelen kan kjøpes her

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.