Special Menu

Du er her:

Michael Rutter til fagkonferansen

Professor Sir Michael Rutter er hovedinnleder på årets nasjonale fagkonferanse ”Atferdsvansker, rus og psykiske problemer”. Han innleder om ”Developmental Psychopathology: Genetic and Environmetal Factors”.

Den andre hovedinnlederen er Michael Robbins, ph.d., seniorforsker ved Oregon Research Institute og forskningsleder for Functional Family Therapi, som innleder om State of Science on Evidence-Based Treatment for Drug Using Adolescents. 

Også i år blir det mange parallellsesjoner. Det blir blant annet presentasjon av :

 • Parent Mangement Training Oregon (PMTO)
 • Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)
 • gruppetilbudet med PMTO til familier med etnisk minoritetsbakgrunn
 • foreløpige resultater fra PMTO-oppfølgingsstudien
 • foreløpige funn fra studien om Barns sosiale utvikling
 • presentasjon av resultater fra studien om Positiv atferdsstøtte i skolen
 • seminar om barnehagedelen av studien om Barns sosiale utvikling
 • presentasjon av foreløpige funn fra studien om sosial ferdighetstrening
 • seminar om effektstudien PMTO gruppetilbud for etniske minoriteter
 • enkelte funn fra studien om implementeringen av PMTO
 • seminar om tilknytningsforstyrrelser og ADHD.

Deltakere som ønsker å presentere et evidensbasert prosjekt i parallellsesjonene er velkommen til å sende inn sammendrag til Atferdssenteret.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.