Special Menu

Du er her:

Møt NUBUs forskere på Forskningsdagene

Forskningsdagene 2018 er rett rundt hjørnet, og du kan møte flere NUBU-forskere på arrangementer under festivalen.

Forskningsdagene 2018 promobilde

Årets tema for Forskningsdagene er «oppvekst». I tillegg til å tilby en rekke gratisforedrag som kan bestilles under Forskningsdagene, er NUBUs forskere også involvert i andre arrangementer under festivalen. Disse i regi av Universitet i Oslo (UiO).

Små barn som aktive informasjonssøkere

Postdoktor Tone Hermansen fra NUBU og Imac Zambrana, førsteamanuensis ved UiO og forsker ved NUBU, holder foredraget «Små barn som aktive informasjonssøkere». Foredraget tar for seg hvordan barn gjennom oppveksten aktivt kan innhente, organisere og gi mening til informasjonen de eksponeres for. Zambrana og Hermansen vil i foredraget diskutere hvordan barn utvikler slike ferdigheter, med utgangspunkt i det pågående forskningsprosjektet ChInfoSeek (Children's Information Seeking).

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og finner sted på Litteraturhuset i Oslo, 21.september kl. 19.00-20.00.

Kartlegging i skolen

Skoler kartlegger både elevers skolefaglige og sosiale ferdigheter, og denne kartleggingen danner grunnlag for beslutninger som har store konsekvenser for videre utvikling og læring. Anne Arnesen, tidligere spesialrådgiver ved NUBU og nå forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, har gjennom sitt doktorgradsarbeid vist at kvaliteten på kartleggingsinstrumentene som blir brukt på norske barneskoler er mangelfullt dokumentert.

Sammen med Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, holder Arnesen et seminar om disse forskningsfunnene, og diskuterer hvordan vi kan sikre at kartleggingsverktøy av god kvalitet slik at barn og unge får den hjelpen de trenger.

Seminaret blir fulgt opp med paneldebatt der Terje Ogden, seniorforsker og tidligere forskningsdirektør ved NUBU er blant debattantene.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og finner sted på Litteraturhuset i Oslo, 24.september kl. 18.00-20.00.

Kjønnsforskjeller i skolen?

Terje Ogden stiller også opp ved FINNUT sitt frokostseminar om hvorfor jenter gjør det bedre enn gutter på skolen. Langt flere gutter enn jenter får spesialundervisning, men hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre for å minske ulikhetene i skoleprestasjoner?  Hva sier forskning om kjønnsforskjeller i skolen? 

Frokostseminaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Frist torsdag 20. september kl. 10.00. Seminaret finner sted på Kulturhuset i Oslo, 28. september kl. 08.00-10.30.

Foto: Logo Forskningsdagene 2018

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.