Special Menu

Du er her:

Møtte statsråden

Terje Christiansen, Bernadette Christensen og Terje Ogden møtte onsdag statsråd Audun Lysbakken og statssekretær Henriette Westhrin i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for å orientere om Atferdssenterets forsknings- og utviklingsarbeid.

Statsråden fikk høre om vekten som legges på at forskningen skal bidra til å utvikle praksis med temaer som: Hvilke tiltak som virker, hvem tiltakene virker for og hvem de ikke virker for, samt årsaker til at tiltak virker og hva som bidrar til endring.

I tillegg fikk statsråden en orientering om metodene Atferdssenterets har medvirket til å implementere i barnevernet, psykisk helsevern og skoler. Atferdssenteret presenterte Multisystemisk terapi (MST), Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO), forebyggingsmodellen Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) og skolemodellen Positiv atferd, sosialt læringsmiljø og samhandling (PALS).
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.