Special Menu

Du er her:

MST – nå også på godt norsk

Nå er MST-boka her, på norsk – og tilpasset norske forhold. Det siste har Atferdssenterets folk bidratt til. Tittelen er Multisystemisk terapi for barn og unge med alvorlige atferdsvansker.

Boka er skrevet av de internasjonalt fremste på feltet. Den samme gjengen, med Scott W. Henggeler i spissen, ga ut det første storverket om MST i 1998, og denne oppfølgeren tar opp i seg alle nyvinningene innenfor MST siden den gangen. Den gir en solid innføring i selve grunnlaget for behandlingen, og den viser sentrale prinsipper og arbeidsmåter.

Angår mange

Hver dag ber familier om hjelp og behandling til barn og unge med atferdsvansker, og hver dag forsøker terapeuter å gi den etterlengtede hjelpen, ofte ved hjelp av Multisystemisk terapi (MST). MST er et alternativ til institusjonsbehandling for ungdom (1218 år) og skal være prøvd før eventuell institusjonsplassering der det er mulig.

Norske forhold

I samarbeid med MST Services og forfatterne av denne boka har Atferdssenteret arbeidet med å tilpasse MST til norske forhold, og i dag er MST et veletablert tilbud i Norge. Til nå har rundt seks tusen familier mottatt MST-behandling.

Disse norske tilpasningene er innarbeidet i den norske oversettelsen  av Bernadette Christensen og Nina Tollefsen ved Atferdssenteret.

Et tilbud innenfor barnevernet

MST er et frivillig tilbud innenfor barnevernet. Terapeuten møter familien hjemme, og skal bistå foreldrene, men ikke overta deres oppgaver eller ansvar. Behandlingen skreddersys til den enkelte familie, og varer vanligvis fra tre til fem måneder, men avsluttes tidligere hvis ungdommen har nådd målene som ble satt for arbeidet.

Gode resultater

MST har vist gode resultater, både i Norge og i USA. Målet for behandlingen er at ungdommen skal fungere godt uten atferdsproblemer. For å oppnå dette, jobbes det ikke minst med å styrke familiens samhold og omsorg for hverandre, med å styrke foreldrenes oppdragelsespraksis og med å styrke kontakten mellom familien og det sosiale nettverket, som skolen, fritidsaktiviteter og det offentlige tjenestetilbudet. Alt dette skal sette familien i stand til å løse framtidige problemer.

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud som drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Det er barnevernet i den kommunen eller bydelen familien bor, som kan søke om behandling. Atferdssenteret har ansvar for implemeneteringen av behandlingsmodellen, opplæring av MST-team og kvalitetssikring av arbeidet.

Illustrasjon: Forsiden av boka «Multisystemisk terapi», utgitt på Gyldendal Akademisk

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.