Special Menu

Du er her:

Når det tross alt går bra

Det går ikke alltid dårlig med alle barn som har hatt det vanskelig. Resiliens handler om å klare seg bra på tross av risikofylte erfaringer eller opplevelser.

forebygging.no gir Mona Bekkhus en gjennomgang av resiliens, begrepet som oppsto som en protest mot all elendighetsforskningen.

Artikkelen er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Resiliens er et tema Mona Bekkhus tidligere har undervist en god del i, og som hun sikkert vil forelese mer om, når hun nå om kort tid vender tilbake til Psykologisk institutt i Oslo, etter en periode som post-doc ved Atferdssenteret.

På tross av

Resiliens handler om å klare seg bra på tross av erfaringer eller opplevelser som kan ha bydd på relativt stor risiko. Det vil si at folk som er blitt utsatt for den samme type motgang og vansker, ofte reagerer svært forskjellig. Å få kunnskap om de barna som klarer seg godt, kan i praksis ha større og bedre virkning for å utvikle forebyggende tiltak, enn kunnskap om negative forhold.

Løvetannbarn?

Resiliens er et fornorsket begrep av det engelske ordet Resilience, og betyr å klare seg på tross av risiko, eller å fungere normalt under unormale omstendigheter. Mange forbinder resiliens med «løvetannbarn», eller med mestring, men resiliens handler om prosesser som involverer et kontinuerlig samspill mellom individ og miljø.

Ingen hovedregler

Det er ikke gitt at én som framstår som resilient overfor én type risiko, vil være det i alle situasjoner og i forhold til alle typer risiko.

Gjennom forståelse av hvilke mekanismer som bidrar til at noen klarer seg, vil vi kunne etablere tiltak som kan beskytte eller forebygge mot negative psykologiske vansker.

Foto: Colourbox

En PDF av artikkelen kan lastes ned i høyre hjørne her på siden.

Resiliens – hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko?

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.