Special Menu

Du er her:

Når mor er deprimert

Mange foreldre får hjelp om barna deres blir særskilt utagerende. En studie tilsier at familier hvor mor sliter psykisk, ikke har det samme gode utbyttet av foreldrerådgivning som andre.

Studien fra Atferdssenteret ble nylig publisert online, som «early view», av tidsskriftet Child and Adolescent Mental Health. En omtale er også publisert på forskning.no. Førsteforfatter John Kjøbli er forsker ved Atferdssenteret, og forteller dette om hovedfunnet.

− Studien viser at psykisk stress hos mor kan stå i veien for et godt resultat ved den samme type rådgivning som andre foreldre kan ha stort utbytte av. Vi snakker her om foreldre som får profesjonell hjelp for å kunne hanskes med egne barns utagerende atferd.

Over to hundre familier

I denne studien ble 216 familier tilfeldig fordelt på foreldrerådgivning og andre former for oppfølging. Foreldrerådgivning er et lavterskeltilbud, som én av seks intervensjoner innenfor TIBIR − Tidlig innsats for barn i risiko. Foreldrerådgivningen inneholder tre til fem samlinger, hvor en tar for seg sentrale foreldreferdigheter som positiv involvering, oppmuntring, grensesetting, problemløsning og tilsyn. Tilbudet er rettet mot familier med barn, fra tre til tolv år, som har atferdsproblemer eller er i ferd med å utvikle atferdsproblemer.

Psykisk stress

Studien viser at foreldrerådgivning er effektiv for å redusere atferdsproblemer hos barn. Den viser dessuten at barn av mødre med lavt psykisk stress hadde bedre utbytte av foreldrerådgivning enn når de fikk annen form for oppfølgning.

− Men resultatene tyder på at mødre med mye psykisk stress kan trenge et annet tilbud enn vanlig foreldrerådgivning, sier artikkelforfatter John Kjøbli.

− Det kan være at depresjon og angst gjør det vanskeligere å ta til seg konkrete råd over kort tid.

Konklusjon: Finjuster opplegget!

Studien konkluderer på denne måten: En bør prioritere å finjustere behandlingsopplegg − eller intervensjoner − som bedre kan hjelpe mødre som opplever psykisk stress, og som i tillegg sliter med utagerende atferd hos barn i familien.

Kjøbli, J., Nærde, A., Bjørnebekk, G., & Askeland, E. (2013): Maternal mental distress influences child outcomes in brief parent training. Child and Adolescent Mental Health, 19, 171–177. DOI: 10.1111/camh.12028

Les mer om TIBIR

Les mer om foreldrerådgivning

Les også om studien på forskning.no

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.