Special Menu

Du er her:

Nasjonal fagkonferanse

Peter Friberg vil snakke om frafall i svensk skole. Om ungdom som isolerer seg. Mens Magne Raundalen vil snakke om barn på flukt. Hvordan hjelpe dem? Tema for årets fagkonferanse er «Hjelp som hjelper».

Atferdssenterets fagkonferanse arrangeres hvert år for å løfte fram evidensbasert kunnskap i forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn og unge. Her samles forskere og fagpersoner som jobber med blant annet barnevern, psykisk helse og skole.

Årets konferanse er den sekstende i rekken, og denne gangen rettes oppmerksomheten mot erfaringer, utfordringer og framtidsutsikter i arbeidet med evidensbaserte metoder for barn og unge i Norge. 

Etter at barne- og likestillingsminister Solveig Horne har åpnet konferansen, er det klart for første plenumsforeleser, Phil Fisher fra Oregon Social Learning Centre.

Stress, traumer og hjernen

Phil Fisher.Phil Fisher vil snakke om hvordan stress og traumer påvirker hjernen hos barn i sosialt og økonomisk utsatte grupper. Og om hvordan disse barna kan hjelpes.

Phil Fisher forsker på hjernens evne til å tilpasse seg, og da særlig i sammenheng med terapeutiske intervensjoner. Ved hans forskningsavdeling – Stress nevrobiology and Prevention (SNAP) lab – samles studenter, stipendiater og forskere seg for å studere dette.

I likhet med Phil Fisher, stiller flere av hovedforeleserne også i parallellseminarene, hvor de vil utdype temaene fra hovedforelesningene.

Tjue år med familieprogrammet FAST

Lynn McDonald.Lynn McDonald er første plenumsforeleser på konferansens andre dag, onsdag 16. november. Hun takker i disse dager av som professor med Middlesex University, og vil snakke om tjue års erfaringer med det programmet hun selv har stått i spissen for å utvikle.

FAST (families and schools together) er et internasjonalt anerkjent familieprogram, bygget på evidensbasert praksis. Målet er å skape felleskap mellom familier og skoler, og gjennom det støtte og fremme barns trivsel og utdanning.

Om skolefravær og barns sosiale liv

Fra Magelungen Utveckling i Sverige kommer Peter Friberg. Hans tema er skolefravær og sosial tilbaketrukkenhet. Hva når skolen og det sosiale livet ikke fungerer lenger?

Skolefravær kan være det første steget mot et livslangt utenforskap, med alt det kan føre med seg av helseproblemer, arbeidsledighet – og store samfunnsmessige omkostninger.

I Sverige kalles denne gruppen av ungdom med omfattende skolefravær for «hjemmesittere». De har isolert seg, også fra venner og familie.

Peter Friberg vil også legge fram behandlingsopplegget HSP (Hemmasittarprogrammet), som er blitt utviklet ved Magelungen.

 

Nødrop fra en skadet barndom

Magne RaundalenOg ikke minst – siste plenumsforedrag – onsdag 16. november med Magne Raundalen. Med sin brede erfaring med mennesker i krise, er han internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med å utvikle omsorg og hjelp til krigsrammede barn. Han har utført banebrytende forskning om barn i truede situasjoner – og har vært konsulent for Unicef, Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp.

Tittelen på Magne Raundalens foredrag er: Nødrop fra en skadet barndom.

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer.

For mer informasjon og påmelding, se konferansens egen nettside, www.nasjonalfagkonferanse.no.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.