Special Menu

Du er her:

NORFACE – seminarserie

Atferdssenteret har deltatt i en seminarserie – Politics and Evidence Based Knowledge – sammen med forskere fra Skottland, Irland, Island og Nederland. Seminarene er støttet av Norface.

Hensikten med seminarserien har vært å øke internasjonal og komparativ forståelse for bruk av ulike former for kunnskap og evidens i utforming av policy, samt implikasjonene av dette. Bidragene har kommet fra flere land og ulike sektorer som helse, utdanning og sosial omsorg.

Målene for seminarene har vært:

  1. å utforske ulike former for evidens i utforming av policy og evaluere den relative betydningen disse har i policyutforming
  2. å vurdere hvilken betydning samfunnsvitenskapene har på policy og hvordan evidensbasert policy påvirker samfunnsvitenskapene
  3. å dokumentere strategier og intervensjoner som anvendes i ulike land for å øke anvendelsen av evidens i policyprosessen og for å vurdere evidens om deres effektivitet og
  4. initiere komparativ forskning om hvilken rolle og anvendelse ulike former for evidens har i policyprosessen i de ulike landene

Les mer om seminarene på http://www.crfr.ac.uk/researchprojects/rp_nfaceindex.html. Arbeidet fra seminarene er også skrevet ned i artikler i Evidence and Policy, Volume 6, Number 2, May 2010: Evidence and Policy in six European countries. Les mer i tidskriftet via denne lenken.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.