Special Menu

Du er her:

NUBU deltar på Forskningsdagene 2019

Miljø er tema for årets Forskningsdagene. I den anledning inviterer NUBU til en gratis og innholdsrik fagdag på Litteraturhuset 18. september: Bærekraftig utvikling – Hva innebærer dette for barns oppvekstmiljø?

Onsdag 18.september vil en rekke forskere og spesialrådgivere fra NUBU gå inn i tematikken om bærekraftige utviklingsmiljø for barn. Hva betyr dette i hjem, skole, barnehage, lokalsamfunn og for fritidsmuligheter? Og hvordan skaper vi gode oppvekstsvilkår i barnehagen, skolen og familien? 

Hva er et bærekraftig oppvekstmiljø?: Det er dette fagdagen til NUBU under Forskningsdagene 2019 vil handle om. Foto: Illustrasjonsbilde Colourbox.

Barns rett til utvikling

Hva er så bærekraftig miljø for barn? Den grunnleggende rettighet for barn i moderne samfunn er retten til utvikling, retten til hva som ofte begrepsfestes som an enabling environment – et miljø som sikrer og stimulerer utvikling.

– I et samfunn som preges av sammensmeltingen av muligheter og risiko, hvor utenforLang fartstid innenfor fagfeltet: Ivar Frønes er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved NUBU. Foto: Moment Studio.skap og frafall er mulighetenes skygge, er betingelser for utvikling mer enn noensinne grunnleggende, sier Ivar Frønes, seniorforsker ved NUBU. 

Frønes vil lede fagdagen. Utenom sin stilling ved NUBU er han professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og er forfatter av flere bøker, blant annet boka «Den krevende barndommen» (2018, Cappelen Damm Akademisk). 

Manglende utviklingsmuligheter blant nåtidens barn skaper framtidens sosiale ulikhet

Moderne barns fattigdom er en utviklingsfattigdom. En fundamental mekanisme i utviklingen av ulikhet for barn er frafall i utdanningssystemene. Manglende utviklingsmuligheter blant nåtidens barn skaper framtidens sosiale ulikhet.

Det moderne velferdssamfunn tilbyr muligheter som for et par generasjoner siden bare kunne oppnås av et lite mindretall: fra barns perspektiv er velferdssamfunnet et mulighetssamfunn.

Men mulighetssamfunnet er også et risikosamfunn, påpeker Frønes. 

– Begreper som frafall og dropout forteller ikke bare om forholdet til utdanning, de forstås som sannsynlighet for å falle fra i livsløpet. Frafall er kritisk for den enkelte, og kritisk for et samfunn som er avhengig av at en stor del av befolkningen bidrar i arbeidslivet. 

Moderne barnefattigdom handler om ulikhet i betingelser

For barn handler den grunnleggende likhetsproblematikk om likhet i muligheter. Samtidig forteller andelen som er i risikosonen for å falle ut av et produktivt livsløp at formell likhet i muligheter ikke sikrer likhet i faktiske utviklingsmuligheter. Moderne barnefattigdom handler om ulikhet i betingelser, som skaper ulike utgangspunkt for deltagelse i samfunnets muligheter. Bekjempelse av barns fattigdom handler om å sikre alle barn utvikling og deltagelse.

– Et bærekraftig miljø er miljøet som sikrer alle barn gode betingelser for utvikling, og som forhindrer frafall og utenforskap. Men hvordan skaper vi slike miljøer? Og hvordan bekjemper vi utviklingsfattigdom? Det er dette denne dagen vil handle om, avslutter Frønes.

 

Arrangementet er gratis, og er egnet for alle som arbeider med barn og unge, og for studenter innenfor fagfeltet. 

 

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset

Tid: Onsdag 18. september kl. 09.00 – 14.00

Klikk på lenken for påmelding: 
http://www.deltager.no/nubu/hva_er_et_baerekraftig_oppvekstmiljo_18092019

Program 

09.00 Kaffe og te

09.15 – 09.30 Bærekraftige miljø: Hva innebærer det for moderne barns oppvekst? ved Ivar Frønes, seniorforsker NUBU

09.30 – 10.30 Å sikre bærekraftige miljø: Tiltak rettet mot barn, unge og familie ved Kristine Amlund Hagen, forskningsdirektør og Anett Apeland, assisterende fagdirektør utviklingsavdeling barn, NUBU 

Forskningsdirektør: Kristine Amlund Hagen har PhD i utviklingspsykologi og er forskningsdirektør ved NUBU. Hennes særlige kompetanseområder forutenom utviklingspsykologi, inkluderer psykososiale vansker blant barn og unge, sosial kompetanse, evaluering av intervensjoner og forebyggende tiltak , samt implementering. Foto: Moment Studio.Assisterende fagdirektør: Anett Apeland er psykologspesialist innen klinisk barne- og ungdomspsykologi, og er assisterende fagdirektør i utviklingsavdeling barn ved NUBU. Hennes særlige kompetanseområder inkluderer implementering og kvalitetssikring av evidensbaserte metoder rettet mot barn og familier. Foto: Moment Studio.

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 11.45 Hvorfor og hvordan sikre et bærekraftig lærings- og oppvekstmiljø i barnehager og skoler? ved Mari-Anne Sørlie, forsker, og Anne Arnesen, spesialrådgiver, NUBU 

Spesialrådgiver: Anne Arnesen er spesialrådgiver ved NUBU. Hun har utvikling og implementering av den skoleomfattende tiltaksmodellen for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS) som sine særlige kompetanseområder.

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 Å sikre bærekraftige miljø: Hvordan forstå og bekjempe negative prosesser og mobbing ved Thormod Idsøe, forsker, og Frode Heiestad, spesialrådgiver, NUBU

Seniorforsker: Thormod Idsøe er seniorforsker ved NUBU. Hans kompetanseområder inkluderer mestringskurs for ungdom, mobbing i et traumeperspektiv, og psykisk helse i skolen. Ved siden av stillingen sin ved NUBU, er han også professor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Foto: Moment Studio.Spesialrådgiver: Frode Heiestad er spesialrådgiver på NUBU med ansvar for PALS-modellen.

13.30 – 13.45 Å realisere konvensjonen om barns rettigheter ved Ivar Frønes, seniorforsker NUBU

14.00 Vel hjem

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.