Special Menu

Du er her:

NUBU-konferansen 2019

Årets fagkonferanse arrangeres ved Oslo Kongressenter 26.–27. november 2019. Tema er «Mangfold og inkludering - Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge.» Påmelding åpner 3.juni.

NUBUs Nasjonale fagkonferanse har byttet navn til NUBU-konferansen, men konferansen er fortsatt en fagkonferanse for forskere og praktikere i hele landet som jobber innenfor fagfeltet utsatte barn og unge. Målet med konferansen er å fokusere på evidensbasert kunnskap i forebygging og behandling av atferdsproblemer og sammensatte vansker hos barn og unge.

I år har vi gleden av å ha Barneombudet Inga-Bejer Engh til å åpne konferansen, og Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, holder åpningsforedraget basert på Stoltenberg utvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Forutenom Camilla Stoltenberg, inkluderer årets hovedforelesere Tracy Vaillancourt (University of Ottawa), Eli Lebowitz (Yale University), Trygve Børve (psykolog og kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, Kurs i mestring av depresjon, KiB, Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern og DU, Mestringskurs for ungdom, Helge Haugland (Kripos) og Ivar Frønes (NUBU).

Tracy Vaillancourt er professor ved University of Canada. Hun er en av de ledende forskerne på feltet victimization/bullying. Forskningen hennes omhandler hvordan mobbing påvirker barns psykiske helse. Hennes plenumsforedrag vil handle om barn og unges behov for tilhørighet og hvilken innvirkning dette har på livskvaliteten deres. Vaillancourt vil også holde en parallellsesjon samme dag.

Barneombudet og Vaillancourt ved NUBU: I forbindelse med NUBUs forskningsprosjekt Barns sosiale utvikling, besøkte Tracy Vaillancourt NUBU og holdt foredrag om mobbing. Hun er en av samarbeidspartnerne i prosjektet. Barneombudet besøkte NUBU samtidig for å få med seg foredraget. Her sammen med prosjektgruppen til Barns sosiale utvikling. Foto: Kristin Horn Talgø.

Den første dagen av konferansen avsluttes av Trygve Børve. Han er psykolog og kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD (Kurs i mestring av depresjon) KiB (Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern) og DU  (Mestringskurs for ungdom). Børve sitt plenumsforedrag vil handle om Tankekraft – et livsmestringsprogram for elever i videregående skole. 

Utenforskap

Dag to innledes av plenumsforedrag ved Eli Lebowtiz. Han er professor, og forsker på og behandler angst hos barn og unge ved Yale School of Medicine, Child Study Center, hvor han leder Program for Anxiety Disorders. Forskningen hans fokuserer på utviklingen av, nevrobiologien bak og behandling av angst og relaterte lidelser. Han vektlegger spesielt familiedynamikk og foreldrenes rolle i forbindelse med angstlidelser. 

Helge Haugland fra Kripos holder et plenumsforedrag senere på dagen om Kripos-rapporten om barn og unge som begår seksuelle overgrep. 

Årets avslutningsforedrag blir holdt av Ivar Frønes, seniorforsker ved NUBU, som vil snakke om utenforskap og de høye kravene som stilles til barn og unge i samfunnet i dag.

Inkludering og mangfold

Årets konferanse ønsker å belyse temaet utenforskap for barn og unge. Hvilke tiltak finnes eller bør iverksettes for å møte disse utfordringene og fremme bedre psykisk helse hos barn og unge?

For barn og unge som faller utenfor barnehage, skole, fritidsaktiviteter, venner og familien blir konsekvensene store. Årsakene og sammenhengene som fører til marginalisering er komplekse. Det kan blant annet være relatert til utestengelse og mobbing på skolen, engstelse og tristhet, og sosial ulikhet. Kravene til suksess i skolen, og livet ellers, fører også til dårligere psykisk helse for mange. 

​Konferansen vil belyse hvordan vi kan forebygge utenforskap, og fremme inkludering og mangfold.

Program og nærmere detaljer om NUBU-konferansen blir lagt ut fortløpende på www.nubukonferansen.no.

Påmelding åpner 3.juni 2019.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.