Special Menu

Du er her:

NUBUs årsrapport 2018

Året 2018 har vært preget av høy aktivitet og produksjon. NUBU sin årsrapport gir et innblikk i senterets samfunnsoppdrag, resultater og noen av årets viktige hendelser.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og kompetanse. Illustrasjonsbilde Colourbox.

I NUBUs årsrapport for 2018 kan du lese om vårt arbeid med tjenestestøtte og implementering, formidling og informasjonsarbeid, NUBU i mediene, forskning og utvikling, publikasjoner, samt årsregnskapet.

Her kan du lese årsrapporten for 2018.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.