Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Ny bok for alle som er opptatt av inkluderende praksis i skolen

Ny bok for alle som er opptatt av inkluderende praksis i skolen

Hvordan kan lærere og skoler bidra til at flere elever lykkes? En ny bok fra Terje Ogden tar for seg aktuelle utfordringer og nye løsningsforslag for dagens skole og lærere.

Terje Ogden er seniorforsker ved NUBU, og har tidligere vært forskningsdirektør ved senteret. Han har lang fartstid som forsker på og arbeid med blant annet forebyggende og kompetansefremmende tiltak i familier, barnehager og skoler. Ogden har bidratt til forskningsartikler om PALS-modellen (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling), og har skrevet bøker om sosial kompetanse og klasseledelse. Den nyeste boka kom ut nå i juli 2020. «Skolens mål og muligheter» handler om kunnskapsbasert praksis i skolen, og hvordan lærere kan bidra til at flere elever lykkes. Skolens mål og muligheter: Den nye boka til Terje Ogden ser nærmere på hvordan skolen kan legge til rette for at også elever med lav skolemotivasjon kan lykkes bedre på skolen.

I boka ser Ogden nærmere på hvordan man også kan favne elever med lav skolemotivasjon, de som sliter og ikke finner seg til rette. 

Skolens praksis formes av både elever og lærere

Ogden skriver at praksis formes av elever og lærere. Så hvis skolen skal romme hele elevmangfoldet trenger den et bredere læringsbegrep som legger vekt på både faglig og sosial læring.

Elevene etterspør meningsfylte læringsoppgaver og gode relasjoner til medelever. De verdsetter også lærere som er gode formidlere og klasseledere. 

For lærerne handler det om å mestre mangfoldet av elever gjennom å utvikle sine relasjons-ferdigheter og tilby allsidig undervisning med inkluderende aktiviteter.

På den måten, skriver Ogden, er det lærerne og elevene sammen som bestemmer innhold og tempo i skolenes utviklingsarbeid.

En bok for alle som er opptatt av inkluderende praksis i skolen

Dessuten er det kommet nye innslag i læringslandskapet: et nytt læreplanverk, sosial og emosjonell læring, digitalisering og psykisk helsefremmende arbeid.

På bakgrunn av dette henvender boka seg til alle som er opptatt av inkluderende praksis i skolen, og tar for seg aktuelle utfordringer og nye løsningsforslag.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.