Special Menu

Du er her:

Ny bok: Risiko, intervensjon og evidens

En systematisk innsats for å støtte barns utvikling kan minske risikoen for at de faller utenfor.

De siste to tiårene har begrepene intervensjon og evidens fått en stadig mer framtredende plass i ulike fagmiljøer. Mens intervensjon refererer til bruk av systematiske tiltak for blant annet familiestøtte, individuell mestring eller styrking av et utviklingsfremmende miljø i skole og barnehage, refererer evidens til en vitenskapelig vurdering av effekten av tiltakene.

I en tverrfaglig sammenheng

I denne boka settes intervensjon og evidens inn i en tverrfaglig sammenheng. Emner som drøftes er evidensbasering og profesjonell autonomi, ulike forståelser av evidensbegrepet og utfordringer knyttet til det, samt implementering og implementeringsforskning.

Nummer to av fire

Boka er den andre i en serie på fire bøker om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling. Den retter seg mot studenter innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern, sosialt arbeid og sosiologi. Andre som vil kunne ha interesse av boka er ansatte innenfor barnevern, PPT, barne- og ungdomspsykiatri, skoleledere og lærere, så vel som ansatte i administrativ og politisk ledelse.

Boka er på rundt 130 sider – og foreligger på både bokmål og nynorsk. De to neste bøkene vil bli fortløpende publisert.

Frønes, I., Eng, H., Ertesvåg, S. K., og Kjøbli, J. (Red.). (2016). Risiko, intervensjon og evidens: Utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.