Special Menu

Du er her:

Ny bok: Sårbare unge

Flere av Atferdssenterets fremste forskere og fagutviklere er bidragsytere i den nye boka «Sårbare unge – Nye perspektiver og tilnærminger», på Gyldendal Akademisk.

Boka er skrevet som en fagbok for praktikere, studenter, politikere og andre interesserte i barnevern, skole og barns psykiske helse.

Redaktører er professorene Edvard Befring og Ivar Frønes, samt forsker Mari-Anne Sørlie. Både Frønes og Sørlie er forskere ved Atferdssenteret.

– Det viktigste med boka er å inspirere alle som jobber med sårbare unge til å gi hjelp som faktisk virker, sier Mari-Anne Sørlie.

Nyere kunnskap

Boka formidler nyere kunnskap om barn og ungdom – og deres behov for omsorg, utvikling og læring. Samtidig gir den et bilde av sentrale problemområder med tilhørende muligheter og virksomme tiltak som kan tas i bruk. Blant bokas 21 bidragsytere er ulike faglige forståelser og tilnærmingsmåter representert.

Fra Atferdssenteret skriver Ivar Frønes kapitelet «Kunnskapssamfunn, sosialisering og sårbarhet», Kristine Amlund Hagen og Bernadette Christensen om «Atferdsproblemer hos ungdom», Anne Arnesen og Mari-Anne Sørlie om «Forebyggende arbeid i skolen», Elisabeth Askeland og Terje Christiansen om «Landsdekkende implementering av behandlingsmetoden Parent Management Training», Per Holt om «Rusbehandling for ungdom i tidlig», Terje Ogden om «Kunnskapsdrevet praksis i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge», og Mari-Anne Sørlie og Ivar Frønes sammen med Edvard Befring: «Et kompetansebasert barnevern».

Øvrige bidragsyterne i boka er Trude Haugli, Turid Suzanne Berg-Nielsen, Dan Olweus, Magne Raundalen, Jon-Håkon Schultz, Annika Melinder, Tore Andreassen, Gerald Patterson, Marion Forgatch, Willy-Tore Mørch og Stein-Erik Clausen.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.