Special Menu

Du er her:

Ny utgave av KONTEKSTonline

KONTEKSTonline nr. 5 er nå tilgjengelig. Denne gangen kan du blant annet lese om gaming og ungdom; hva betyr kjønn for barn og unges spillerfaringer? Og hvordan påvirker foreldre og barn hverandre?

I dette nummerets presenterer Stian Overå – spesialrådgiver ved KoRus-Øs – og Marja Leonhardt – høgskolelektor ved VID vitenskapelig høgskole – en analyse av Gaming; en fritidsverden for store ungdomsgrupper som eldre generasjoner ofte har begrenset kjennskap til. Denne nye sosial-elektroniske arena har fått økende oppmerksomhet både som en omfattende fritidsaktivitet, og som en mulig kilde til avhengighet.Gaming: I dette nummerets presenterer Stian Overå – spesialrådgiver ved KoRus-Øs – og Marja Leonhardt – høgskolelektor ved VID vitenskapelig høgskole – en analyse av Gaming; en fritidsverden for store ungdomsgrupper som eldre generasjoner ofte har begrenset kjennskap til. Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox.

Intervensjoner skal være basert på kunnskap. Dette krever systematisk evaluering også av implementeringsprosessene. Marit Reer ved NUBU presenterer et digitalisert kvalitetssikringssystem for implementering av behandlingsmetodene PMTO (Parent Management Training – Oregon) og TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko).

I psykologiens forståelse av familie framstår det oftest som om foreldres nærmest skaper sine barn. Ane Nærde og Agathe Backe Grøndal – begge forskere ved NUBU – viser at nyere forskning gir barna en sentral plass i familiedynamikken. Dette har konsekvenser for vår forståelse av familien, så vel som for intervensjoner og behandling. Forfatterne reiser et provoserende spørsmål; hvordan er barna med på å skape sine foreldre?

Gjenger og voldsproblematikk er synlig i medienes overskrifter. Nina Irene Jon – førsteamanuensis ved Politihøgskolen – ser gjengkriminalitet i lys av marginalisering og maskulinitet. Gjengdannelse er forankret i sosiokulturelle mekanismer så vel som i sosioøkonomisk bakgrunn.

I intervjuet ser professor Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo, på utvikling i rus og narkotikapolitikk i Norge fram til nå, og i forhold til sannsynlig framtid.

KONTEKSTonline nr. 5 inneholder også seksjonen Forskningsnytt; kortversjoner av fagartikler og bøker publisert ved NUBU andre halvår 2019.  

Her kan du lese KONTEKSTonline nr. 5.

Ønsker du å motta framtidige utgaver på e-post? Meld deg på vår gratis nyhetsbrev liste her.

Ønsker bidrag fra praktikere og forskere

KONTEKSTonline ønsker bidrag fra praktikere og forskere i ulike miljø. Vi er ikke et tidsskrift med fagfellevurdering, men et formidlingstidskrift. Vi ønsker oss refleksjoner over utviklingen på ulike områder og beskrivelser av prosjekter og erfaringer. Ta kontakt med redaktør/ redaksjonssekretær eller send bidrag til redaksjonen@nubu.no

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.