Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Nye forskningsmidler til langtidsstudien Barns sosiale utvikling

Nye forskningsmidler til langtidsstudien Barns sosiale utvikling

Bevilgningen kommer fra Norges forskningsråd, gjennom programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Dermed blir det nye runder med datainnsamling, og mulighet til å følge barna som deltar i studien inn i tidlig ungdomsalder.

Utlysningen fra FINNUT om å søke prosjektstøtte hadde frist 22. november i fjor. Av de 85 forskerprosjektene som søkte, fikk åtte prosjekter innvilget midler. Barns sosiale utvikling var ett av dem. Beløpet er på 12 millioner og fordeles utover de neste fem årene. Prosjektet, som har tittelen Socioeconomic risk, learning and development from infancy through early adolescence (SLEDE), har oppstart 1. september i år.

Mulighet til å følge barna videre: Forskerteamet ved NUBU er svært glade for å få følge barna i studien inn i de tidlige ungdomsårene. Fra venstre: Thormod Idsøe, Görel Bringedal, Ane Nærde, Kristin B. Nordahl og Henrik Daae Zachrisson. Foto: Kristin Horn Talgø
Glad for bevilgningen: Forskerteamet ved NUBU var svært fornøyde da nyheten om midlene kom.
Fra venstre Thormod Idsøe, Görel Bringedal, Ane Nærde, Kristin B. Nordahl og Henrik Daae Zachrisson. Foto: Kristin Horn Talgø.

Deltakelse fra barna

Barna som deltar i Barns sosiale utvikling går nå i 4., 5., og 6. klasse. Med den nye bevilgningen fra Forskningsrådet får man også mulighet til å dekke overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.

− Vi har et sterkt ønske om å kunne følge barna videre inn i denne viktige, og av og til vanskelige, ungdomstiden. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi har fått innvilget midler til å finansiere videre datainnsamling og til å arbeide med analyser av det rike datamaterialet, sier Ane Nærde, prosjektleder for Barns sosiale utvikling og for dette siste prosjektet.

Forskerne håper at også barna vil delta i prosjektet denne gangen, ved siden av foreldre og lærere. Barna har etter hvert kommet opp i en alder hvor det både er viktig og riktig å la dem få komme til orde og selv fortelle om hvordan de trives og har det – med venner, på skolen, i familien og på fritiden. Dette er temaer som de nye rundene med datainnsamling skal dekke.

De tidlige ungdomsårene

Barns sosiale utvikling ble startet opp i 2006 i regi av NUBU. Studien følger barns individuelle sosiale utvikling fra de er seks måneder gamle. Hensikten er å framskaffe ny kunnskap om hva som har betydning for barns trivsel, utvikling og læring i dagens Norge.

Datainnsamlingen som skal gjennomføres i forbindelse med den nye bevilgningen vil fortsette langs de samme hovedlinjene som tidligere: Utvikling av barns sosiale kompetanse og atferd, og betydningen av ulike oppvekstforhold for videre utvikling, trivsel og læring. Denne gangen vil altså forskerne ha en særlig oppmerksomhet rettet mot hvordan dette spiller inn på den tidlige ungdomsalderen.

Forskerteamet

Det er flere forskere ved NUBU som vil være involvert i arbeidet med prosjektet. Foruten prosjektleder Ane Nærde, vil Kristin B. Nordahl, Henrik Daae Zachrisson, Thormod Idsøe, Harald Janson, Terje Ogden og Luisa Ribeiro arbeide med denne videreføringen av Barns sosiale utvikling.

Prosjektet kommer dessuten til å ha flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Fra Norge vil Tormod Bøe (RKBU Vest) og Atle Dyregrov (Senter for krisepsykologi) bidra inn i prosjektet. Fra internasjonale miljøer vil professor Eric Dearing (Boston College), professor Margaret Owen (University of Texas, Dallas), professor Daniel Shaw (University of Pittsburgh), professor Tracy Vaillancourt (University of Ottawa & McMaster University) og professor Lynn Karoly (RAND) bidra inn med erfaring og ekspertise innenfor sine respektive fagområder.

Les mer om studien Barns sosiale utvikling her.

Oversikt over hvilke prosjekter som fikk tildelt støtte fra FINNUT, finner du her.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.