Special Menu

Du er her:

Nytt nummer av KONTEKSTonline ute nå

Nå foreligger den andre utgaven av vårt tidsskrift KONTEKSTonline. Tidsskriftet har til hensikt å gjøre forskningskunnskap mer tilgjengelig for praksisfeltet som jobber med barn og unge.

Hvert nummer av tidsskriftet inneholder en seksjon med artikler om ulike tema og kritiske refleksjoner over forskjellige problemstillinger i feltet. Dette følges av et intervju der vi ønsker å belyse et bestemt forhold, og under fanen "aktuelt" søker vi å presentere kritiske perspektiver på dagsaktuelle politiske dokumenter og diskusjoner. Hvert nummer avsluttes med en seksjon kalt "konsentrater", som byr på korte framstillinger av NUBUs publikasjoner det siste året.

I dette nummeret kan du lese disse sakene:

  • Den skoleomfattende innsatsmodellen PALS – hva tilsier forskningen at vi kan forvente, og ikke forvente av effekter av denne modellen? Vi har også gjort et intervju med en lærer i en PALS-skole som forteller om sine erfaringer med PALS i skolehverdagen. 

  • Hvem har størst utbytte av foreldretreningsprogrammet PMTO? Dette har forskerne undersøkt i en stor studie der over tre hundre barn og over hundre PMTO-terapeuter har deltatt. 

  • Les også den spennende artikkelen om forskningsprosjektet som har fulgt 119 adopterte barn fra de kom til Norge i perioden 2007–2009 og til de gikk ut av tredje klasse på barneskolen. Mange av disse barna har vokst opp uten stabile omsorgspersoner rundt seg og med lite stimulering. Hvordan påvirker dette adoptivbarna senere i livet?

  • Og hva skjer egentlig med fagbegrepene når de flyter over landegrenser og oversettes? Kan noe i begrepsbruken gi feilaktige assosiasjoner i en norsk kontekst, og hvilke problemer kan dette i så fall skape? Dette diskuteres i refleksjonsinnlegget "Lost in translation". 

  • Nylig kom rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge", et sluttprodukt fra ekspertutvalget som har vurdert pedagogiske og spesialpedagogiske tilbud for barn og unge med behov for tilrettelagte tiltak. Terje Ogden kommenterer rapporten. 

God lesing!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.