Special Menu

Du er her:

Om svangerskap og atferdsvansker

Da Mona Bekkhus nylig disputerte, kunne hun berolige mang en mor-in-spe. Hvordan mor har det under svangerskapet utgjør ingen høy risiko for senere vansker hos barnet.

Prøveforelesningen gikk av stabelen fredag den 27. januar i Forsamlingssalen på Psykologisk institutt, med påfølgende disputas under ledelse av settedekan Kjetil Sundet. Nå går hun løs på sin post.doc. på Atferdssenteret, hvor hun skal jobbe på prosjektet Barns sosiale utvikling.

I sitt doktorgradsprosjekt har Mona Bekkhus sett nærmere på risikofaktorer og atferdsvansker hos små barn. Hennes avhandling bruker data fra ”Den norske mor og barn studien MoBa (FHI) ”, som har samlet inn data om en rekke forhold ved mor og barn både under og etter svangerskapet

Vedvarende vansker og konflikter

Forskningen har fokusert på ulike risikofaktorer i familien, som konflikter mellom foreldrene, angst og depresjon hos mor, og hvor mye koffein mor drikker mens hun er gravid. Verken koffein eller andre forhold ved mor under svangerskapet hadde sammenheng med atferdsvansker hos barna. Mors psykiske vansker førte heller ikke til flere konflikter i familien. Det som utgjorde størst risiko for barnet, var vedvarende vansker hos mor under og etter svangerskapet, samt vedvarende konflikter i familien.

Barnehage ikke avgjørende

Resultatene viste videre at høy inntekt og høy utdannelse hos mor kjennetegnet de familiene som benyttet barnehage ved 18 måneder, men det var ingen sammenheng mellom å gå i barnehage og atferdsvansker. Familierisiko var assosiert med barns atferdsvansker uavhengig av om barnet gikk i barnehage eller ikke.

Oppsummert

Oppsummert kan man si at det var en økt risiko for at barna hadde atferdsvansker dersom det var vedvarende konflikter i familien, og dersom mor rapporterte å ha angst/depresjon over flere år, og ikke bare på ett tidspunkt, som for eksempel under svangerskapet.

Forhold ved mor under svangerskapet utgjør ingen høy risiko for senere vansker hos barn. Ifølge Mona Bekkhus er det mange ”kjøreregler” som gravide i dag må forholde seg til, og kanskje kan disse funnene lette litt på bekymringene til kommende mødre.

Prøveforelesningens fulle tittel: Intrauterine and extra-uterine stressors: Theoretical perspectives on mechanisms underlying their effects on early childhood maladaptative behavior.

Kilde: Psykologisk institutt

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.