Special Menu

Du er her:

Over 300 PMTO-terapeuter

Atferdssenteret er i ferd med å sertifisere PMTO-terapueter fra det femte opplæringskullet siden starten i 1999. Ved utgangen av året vil det være over tre hundre PMTO-terapeuter rundt i landet.

PMTO-terapeutene utdannes i metodens fem kjernekomponenter; positiv involvering, oppmuntring, milde, forutsigbare konsekvenser ved uønsket atferd, problemløsning og tilsyn/oppfølging. Opplæringen foregår gjennom forelesninger og praktiske øvelser over halvannet år. I tillegg får terapeutene veiledning gjennom opplæringsperioden i forhold til tre øvingsfamilier.

Når det femte kullet er ferdig sertifisert, vil det være 57 PMTO-terapeuter i region nord, 35 PMTO-terapeuter i region midt-Norge, 79 PMTO-terapeuter i region vest, 65 PMTO-terapeuter i region sør og 76 PMTO-terapeuter i region øst.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.