Special Menu

Du er her:

PALS-konferansen 2019 åpen for påmelding

Årets tema for PALS-konferansen er «Livsmestring – hva skal til?». Melder du deg på innen 1. juli, får du early bird-pris på full konferansepakke: deltakelse begge dager inkludert lunsj.

Utvikling og opplevelse av mestring i skolen har stor påvirkning på livskvaliteten til barn og unge. PALS-konferansen ønsker å fokusere på hvordan vi kan integrere ulike innsatser i skolen og sørge for at alle elever opplever mestring og inkludering. Tema for årets konferanse er derfor «Livsmestring – hva skal til?». PALS 2017: Ved forrige PALS-konferanse holdt Steve Goodman plenumsforelesning foran en fullsatt sal. Foto: NUBU.

Hovedforeleserne i år er Rob Horner (University of Oregon),Terje Ogden (NUBU), Pål Roland (Universitetet i Stavanger) og Henrik Syse (PRIO, Institutt for fredsforskning). 

Rob Horner er professor i spesialpedagogikk ved University of Oregon. Forskningen hans fokuserer på atferdsanalyse, positiv atferdsstøtte, rammeverk for støtte til alle elever, likhet i utdanning, og system intervensjoner. Han foreleste under PALS-konferansen 2009, og vi er glad for å ønske ham velkommen tilbake som en av hovedforeleserne under årets PALS-konferanse. Hovedforelesningen hans har tittelen «The Role of Social, Emotional and Behavioral Wellness in Positive Behavior Support». Horner vil også holde en parallellsesjon om implementering av «Check-in-/Check-out (CICO) as a Tier II interventions with comprehensive adoption of PALS».

I februar i år kom Stoltenberg-utvalget med rappporten «Nye sjanser – bedre læring». Ekspertutvalget bak rapporten har sett på årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp, samt hvilke tiltak som kan settes inn for å utjevne disse forskjellene. Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU, var et av medlemmene i utvalget. Utredningen har skapt mye debatt etter at den kom ut, og Ogden vil under årets PALS-konferanse holde et plenumsforedrag  om kjønnsforskjeller i prestasjoner og atferd i PALS skolene. Skiller PALS skolene skiller seg ut fra andre skoler, og kan noen av Stoltenbergutvalgets forslag være nyttige for den videre utviklingen av praksismodellen?

Kjønnsforskjeller i skolen: I forbindelse med ny datainnsamling i NUBUs forskningsprosjekt Barns sosiale utvikling, holdt Terje Ogden fagdag om kjønnsforskjeller i skolen for ansatte i helse og oppvekst i Drammen. Her sammen med Ole Magnus Hetland, Læringsløp Drammen, og Görel Eriksson Bringedal, NUBU. Foto: Kristin Horn Talgø.

Og hvordan skal vi forstå og håndtere mobbing? Det vil Pål Roland snakke om under sin plenumsforelesning. Han er dosent ved nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Roland vil også holde en parallellsesjon om kapasitetsbygging, implementeringskvalitet og videreføringsprosessen.

PALS-konferansen 2019 vil bli avsluttet med et foredrag av filosof, forfatter og forsker Henrik Syse. Han er nå seniorsforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning), og har skrevet og redigert en rekke faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler. Syse er, med sin svært inspirerende form og betydelige humoristiske sans, en svært mye brukt foredragsholder innenfor temaer som etikk, ledelse, samfunnsansvar, religion og politikk.

Konferansen åpnes av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, og finner sted på Oslo Kongressenter, 12. - 13. september. 

Melder du deg på innen 1.juli får du early bird-pris på full konferansepakke: deltakelse begge dager inkludert lunsj.

For mer informasjon om konferansen, program, påmelding og oversikt over parallellseminarer finner du på www.palskonferansen.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.