Special Menu

Du er her:

PMTO-boka er her!

PMTO-boka er boka er for alle fagfolk som står parat til å hjelpe familier med barn som har utviklet atferdsvansker.

Det handler om å snu en ond sirkel gjennom blant annet oppmuntring, grensesetting – og tydelige voksne.

Gjennom tolv kapitler og 250 sider presenteres PMTO i all sin bredde. Her kan vi lese om målgrupper, om metodens opprinnelse , om teorien, om terapien, om forebygging, forskning og implementering − ikke minst om implementeringen her i Norge. Ett kapittel er dessuten satt av til kvalitetssikring: Hva må til for å holde metoden intakt? Hvordan sikre at terapeutene er lojale mot metoden?

For fagfolk på alle nivåer

Boka er et svar på en voksende etterspørsel opp gjennom årene. Jo mer utbredt metoden har blitt, jo oftere får Atferdssenteret − og alle som lærer opp utøvere i metoden − spørsmål om egnet faglitteratur.

− Riktignok er det gjennom tidene skrevet mye omkring behandlingsmetoden PMTO, men det meste av det som tidligere er skrevet om PMTO, har vært på avansert vitenskapelig nivå og lite tilgjengelig for klinikere flest. Vi har lagt vekt på å gjøre stoffet mer tilgjengelig. Vår nye bok er for fagfolk som både vil sette seg inn i hva metoden er tuftet på og hva den inneholder, forteller redaktør Elisabeth Askeland, leder for utviklingsavdeling barn ved Atferdssenteret.  

Nyskrevet fra A til Å

Den nye PMTO-boka er på ingen måte noen oversettelse av annet materiale, forstår vi. Alt er skrevet fra et norsk ståsted av Elisabeth Askeland og hennes to medredaktører; hennes nestleder ved Atferdssenteret, Anett Apeland (bildet til venstre), og kollega Roar Anett ApelandSolholm (bildet til høyre), også tilknyttet senteret, men med hovedstilling ved Universitetet i Bergen. Også kollegene Terje Christiansen og Anette Arnesen Grønlie, samt Reidar Jakobsen fra RKBU vest, har bidratt med enkelte kapitler.

− Boka, eller deler av denne, vil kunne inngå i pensum for sosionomer, barnevernspedagoger, psykologer og for pedagoger på universitetsnivå. Alle de som potensielt kan komme til å jobbe med metoden, direkte eller indirekte, sier redaktør Askeland.

Ingen oppskriftsbok, får vi vite. Snarere er det sånn at når en har lest boka, ja, da skjønner en at en må gjennomføre en omfattende opplæring for fullt og helt å beherske behandlingsmetoden.

Krevende barneoppdragelse

Å oppdra barn kan være utfordrende. Foreldre med barn med atferdsvansker kan oppleve det særlig strevsomt. Positiv involvering, oppmuntring, grensesetting og tydelige, følelsesregulerte voksne er spesielt viktig for disse barna.

Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO) er et behandlingsprogram som tar i bruk disse prinsippene for å hjelpe familier som strever med samspillsproblemer. Programmet er utviklet i USA, og tilpasset norske forhold.

De tre redaktørene er selvsagt på plass under Atferdssenterets årlige fagkonferanse i november. Der vil de presentere boka ved en av konferansens mange parallellseminarer. Forlaget, Gyldendal Akademisk, tar den også med til sin stand på Den norske psykologikongressen i september i år. Forlagsredaktør Ida Stendahl forteller at boka i disse dager er på vei ut til universiteter og høgskoler, med sikte på å få den inn på pensumlista ved aktuelle studier.

Alle portrettfotos: Atferdssenteret

Askeland, E., Apeland, A. & Solholm, R. (red.) (2014). PMTO Foreldretrening for familier som har barn med atferdsvansker. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.