Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • PMTO får toppskår på relevans for barn og familier i barnevernet

PMTO får toppskår på relevans for barn og familier i barnevernet

GenerationPMTO, det amerikanske navnet på PMTO (Parent Management Training – Oregon) har nylig fått høyeste skår på relevans for familier innen barnevern i amerikansk database over virksomme tiltak.

CEBC – California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare – er en amerikansk database som samler og vurderer programmer rettet mot barn, unge og familier i barnevernet. Formålet er å fremme effektiv implementering av evidensbaserte metoder for barn og deres familier som er tilknyttet barnevernet.

Relevant for familier i barnevernet

Metodene som evalueres skal være relevante for barn og familier i barnevernet. Hvilken skår metoden får blir vurdert ut fra målene og målgruppen for programmet, samt forskning som er blitt gjort for å undersøke om metoden er relevant for barn og familier i barnevernet.Foto: Illustrasjonsbilde Colourbox.

Metoder som blir klassifisert med et høyt relevansnivå, er programmer som er utviklet eller til vanlig brukt for å imøtekomme behovene til barn, unge og/eller familier som tar imot barnevernstjenester.

Høy relevans og høyt evidensnivå

GenerationPMTO (individuell veiledning) har som målgruppe foreldre med barn mellom 2-18 år som viser utagerende atferd. CEBC har etter gjennomgang av tilgjengelig forskning vurdert at metoden får høyest skår, som i dette tilfellet er «1- Well-Supported by Research Evidence».

Samtidig får GenerationPMTO høyest skår når det gjelder relevansen for barn og familier i barnevernet.

Her i Norge ble PMTO tidligere i høst vurdert av Ungsinn, og klassifisert med evidensnivå 5 – Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt. Ungsinn har også lenket til CEBC i sin vurdering av metoden.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.