Special Menu

Du er her:

Positivt møte med MST for statssekretæren

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen i Barne- og likestillingsdepartementet møtte tidligere i år foreldre som har fått hjelp av MST i Bodø. Møtet gjorde inntrykk.

I  departementets nettmagasin Familia, skriver hun om Multisystemisk terapi (MST) og de positive tilbakemeldingene hun fikk fra foreldrene og MST-teamet i Bodø. 

Her skriver hun:

MANGE STERKE MØTER: Et år i politisk ledelse i barne- og likestillingsdepartementet har gitt mange sterke møter med barn, ungdom og foreldre som får hjelp av barnevernet rundt om i landet. Vi har vært mye rundt for å høre hva barnevernsbarn, fosterforeldre, biologiske foreldre, ansatte og forskere mener om dagens barnevern og hva vi kan gjøre bedre i fremtiden.

Barnevernet i Norge er bra, men det at noe er bra betyr også at det kan bli enda bedre. For å avdekke hva det må jobbes videre med, er møtene med dem det angår hver dag viktige.

MST-TEAMET I BODØ: I slutten av januar var statsråden og jeg i Bodø, der vi blant annet hadde bedt om å få treffe MST-teamet. MST (Multisystemisk terapi) er en familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom i alderen 12–18 år som har alvorlige atferdsproblemer. Det kan dreie seg om ungdom som er voldelige eller aggressive, som har problemer på skolen, som ruser seg, eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem. MST er et frivillig tilbud innenfor barnevernet. For noen av ungdommene kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.

MØTTE TO FORELDREPAR: Sammen med MST-teamet i Bødø møtte vi også to foreldrepar som hadde fått bistand av MST-teamet. Deres personlige fortellinger om hvordan livet hadde vært før de fikk MST gjorde inntrykk. De fortalte om ungdommer de mistet kontrollen over, og den stadige frykten for å få en telefon om at noe hadde gått riktig galt. Samtidig beskrev de hvor raskt livet hadde endret seg til det bedre når de fikk bistand av barnevernet. MST-terapeuten beskrev hvordan hun hadde gått inn i familien og bistått foreldrene i å sette mål for hverdagen og å utarbeide praktiske planer. Og foreldrene kunne fortelle om endringer fra dag en og at ungdommene i dag mestrer skole og fritid på en helt ny måte. Både barnet og foreldrene hadde rett og slett fått det bedre. – Vi fikk rett og slett en ny unge, fortalte den ene mora.

ET VIKTIG SATSINGSOMRÅDE: MST og andre hjemmebaserte metoder er et viktig satsingsområde for det statlige barnevernet. Vi ønsker at flest mulig av de som kan nyttiggjøre seg det, skal få hjelp i hjemmet. Dette fordi hjemmet er den arenaen de aller fleste ungdommer skal fortsette å være i og leve i. Da må vi både komme tidlig inn med tiltak i det kommunale barnevernet og vi må ha gode og kunnskapsbaserte tiltak som MST og PMTO å tilby. Metodene egner seg ikke for alle barn og familier, men besøket i Bodø ga oss et godt innblikk i hvor store positive endringer et MST-team kan skape i familier som sliter, og ikke minst hvor raskt det kan skje. Bak tall og statistikker om barnevernet finnes det barn, ungdom og familier som påvirkes av det arbeidet som gjøres på alle nivåer i barnevernet.

VIKTIG Å MØTE MENNESKENE BAK TALLENE: For oss i politisk ledelse er det derfor viktig å møte menneskene bak tallene, og de ansatte som gjør jobben i regionen. Ikke minst er det hyggelig når tilbakemeldingene er så positive som det vi fikk oppleve i Bodø, avslutter statssekretær Lotte Grepp Knutsen artikkelen i Familia.

Gjengitt med tillatelse fra Barne- og likestillingsdepartementets kommunikasjonsavdeling.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.