Special Menu

Du er her:

Pris for artikkel om kommunepsykologer

Forskere fra RBUP og NUBU hedres med Bjørn Christiansens minnepris for 2022 for sin artikkel om psykologer i kommunene. Artikkelen ble publisert i Tidsskrift for norsk pykologforening i juni 2021.

Den prisvinnende artikkelen er skrevet av Siri S. Helland, Kristian Rognstad, John Kjøbli og Anneli Mellblom fra RBUP Øst og Sør, og Agathe Backer-Grøndahl ved NUBU. Artikkelen er basert på en kartleggingsundersøkelse blant kommunalt ansatte i psykisk helsetjenste for barn og unge. 

Utfordringer i kommunens helsetilbud til barn og unge

Gjennom undersøkelsen har forskerne samlet informasjon om hvordan det psykiske helsetilbudet er for barn og unge som sliter med psykiske vansker, samt sett nærmere på psykologens rolle. I studien kommer det fram at det er store variasjoner i tilbudet for barn og unge, og at psykologene oftest jobber med individrettede tiltak. Psykologene rapporterte også at barn og ungdom som får hjelp i kommunen ofte har mer alvorlige problemer enn det kommunepsykologene er satt til å hjelpe med, og at det er behov for mer samarbeid med andre profesjoner og tjenestenivåer.

Et tidsaktuelt og praksisnært tema

Professor Bjørn Christiansens minnepris utdeles hvert år som en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Juryen sier i sin begrunnelse at "artikkelen omhandler et særlig tidsaktuelt og praksisnært tema, som kan bidra til videre utvikling og kvalitetsheving av psykologenes arbeid i kommunene" (hentet fra Psykologtidsskriftet nr 7/2022). 

 

Vinnerartikkelen kan du lese her:

https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel-originalartikkel/2021/05/psykologer-i-kommunen-en-kartlegging-av-tjenester

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.