Special Menu

Du er her:

Prisdryss til Volda

Pris til beste terapeut, pris til beste team – og pris til beste veileder. Volda håvet inn priser. Veileder Jon Olav Kriken og terapeut Terje Aamaas er Europa-mestere i MST!

Hjemmehørende i sunnmørsteamet, med sete i Volda, har de begge vært tilknyttet Bufetat i en ti års tid, med ungdom og atferdsproblematikk som spesialfelt.

Terapimetoden MST − Multisystemisk terapi – er tema for Atferdssenterets store konferanse som åpnet mandag og avsluttes tirsdag. MST er en behandlingsmetode som skal hjelpe familier med ungdom som har utviklet atferdsproblematikk. Tre hundre europeiske MST-terapeuter, veiledere og forskere er samlet for å utveksle erfaringer og få med seg det siste nye på forskningsfronten.

Veileder Jon Olav Kriken sier seg på vegne av teamet glad for prisen, som gis etter helt målbare kriterier, som tilsier at teamet er gode på å følge prinsippene som gjelder for MST. Målingen skjer ved at familiene som får hjelp gjennom MST-teamet i ettertid svarer på en rekke spørsmål knyttet til behandlingen.

− Hver sak er unik

− Vi skal se hver enkelt sak som unik, ha et stort fokus på alt som kan snu problemer til muligheter og vi skal ansvarliggjøre alle deltakerne, sier veileder Jon Olav Kriken. Viktig i all MST-behandling er at en velger intervensjoner som går på atferd, og som deles opp i mindre sekvenser, for å gjøre det enklere å måle resultater.

− Viktig for oss er også å få alle nøkkeldeltakerne inn i sine respektive flytsoner. Og ikke minst: Få foreldre og foresatte tilbake i lederrollen innenfor familien.

Hele teamet

Med på teamet er også terapeutene Kaisa Olsen og Finn H. Sjøholt samt Inger Aamaas, som har en mer merkantil rolle.

− Dere får altså toppscore fra familiene som får hjelp fra teamet. Men tror du folk flest vet at dere er «best i Europa»?

− Nei, svarer terapeut Terje Aamaas kontant og smiler. – De gjør nok ikke det.

− Vi har vel heller ikke gjort så mye for å selge oss inn til mediene, supplerer veileder Jon Olav Kriken, og understreker at selv om god evaluering kan ende opp med priser, som nå, så er det viktigste med evalueringen at den er knyttet opp mot kontinuerlige forbedringer i teamets arbeid.

Teamet i Volda har hatt 250 familier involvert i MST-terapi, uten ett eneste avbrudd.  

− Og hemmeligheten bak suksessen?

− Et ekstremt godt team, bestående av tre helt ulike terapeuter, som har stor respekt for hverandre, og som samarbeider godt, sier veileder Jon Olav Kriken.

Foto: Ane K. Kure/Atferdssenteret

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.