Special Menu

Du er her:

Rusbehandling til moralsk forargelse

Ungdom får ikke hjelp, regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet er ikke fulgt opp, samtidig som det finnes behandlingsformer som virker, skriver forsker Per Holth ved Atferdssenteret.

– Jo mer vi vet om rusbehandling som virker, jo klarere blir det at behandlingsapparatet ikke uten videre legger om til behandlingsformer som virker, konkluderer Per Holth i en kronikk på forskning.no.

I kronikken tar han for seg erfaringene med Læringsbasert rusbehandling (LBR), og refererer til en studie ved Atferdssenteret hvor 83 behandlingssteder for ungdom ble tilbudt opplæring i LBR. Bare åtte av behandlingsstedene takket ja til opplæringen. De åtte ble fulgt opp et halvt år etter kurset, og da var det bare ett av behandlingsstedene som brukte prinsippene i særlig omfang.

Per Holth tar derfor til orde for en klarere styring i retning av å iverksette forskningsbaserte tiltak.

Les hele kronikken på forskning.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.