Special Menu

Du er her:

Sosial kompetanse beskytter mot atferdsproblemer

Hvor sosialt kompetente elever er på begynnelsen av ungdomsskolen påvirker hvor atferdsvanskelige de er to år seinere, viser en norsk undersøkelse om ungdoms sosiale fungering.

Sosial fungering handler om ungdommens sosiale kompetanse (evne til å samarbeide med og omgås andre mennesker) og atferdsproblemer (norm- og regelbrudd som stjeling, mobbing og banning o.l.).

Stabil over tid

Undersøkelsen viser at ungdommens sosiale kompetanse var stabil over tid. De som hadde høyest sosial kompetanse som 13-åringer var også de mest kompetente som 15-åringer. I tillegg var de mindre tilbøyelige til å utvikle alvorlige problematferd i løpet av ungdomsskolen.

Jentene mer sosialt kompetente

Jentene framsto som gruppe som mer sosialt kompetente enn guttene, og de hadde mindre atferdsproblemer både ved 13- og 15-års alder. Det sosiale kompetansenivået økte imidlertid hos begge kjønn over tid.

Gjennom å bedre den sosiale ferdighetsopplæringen i skolen kan man styrke elevenes sosiale utvikling og forebygge atferdsproblemer. For noen elever bør dette kombineres med tiltak som direkte retter seg mot atferdsproblemer (f. eks. anti-mobbeprogram).

Funnene bygger på informasjon fra 391 elever, deres foreldre, lærere og medelever, innhentet da elevene gikk i 8. og 10. klasse.


Sørlie, M-A., Amlund Hagen, K., & Ogden, T. (2008). Social Competence and Antisocial Behavior: Continuity and Distinctiveness Across Early Adolescence, Journal of Research on Adolescence, 18, 121–144.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.