Special Menu

Du er her:

Stor respons for NUBU under Forskningsdagene 2018

Årets tema for Forskningsdagene 2018 var oppvekst. NUBU tilbød gratis utlån av forskere under festivalen. Det var et populært tilbud, og NUBU-forskere har vært mange steder med ulike foredrag.

Betdyningen av mestring i skolen: Kristine Amlund Hagen viste gjennom forskningen  sin hvor viktig det er for barn og unge i barnevernet å mestre skolen. Foto: Kristin Horn TalgøForskningsdagene handler om forskningsformidling. Det handler om å engasjere, og å få fram hvorfor forskning er viktig. Under vignetten "Bestill en forsker" kunne ansatte ute i praksisfeltet bestille ni ulike foredrag om ulike temaer tilknyttet barn og unges sosiale utvikling og oppvekst. NUBU fikk god respons og etterspørselen etter foredrag var stor.

De voksnes ansvar

Kristine Amlund Hagen holdt foredraget «Forsterket skolestøtte i barnevernet» for PPT i Asker. Foredraget hadde utgangspunkt i et pågående forskningsprosjekt, KOBA-prosjektet, om hvor viktig det er for barn og unge i barnevernet å mestre skolen. Det ble en interessant og engasjert dialog mellom Amlund Hagen og de ansatte ved PPT Asker. 

Senere samme dag, besøkte Ane Nærde og Sissel Torsvik en barnehage i Drammen. Her holdt de foredraget «Fysisk aggresjon blant barn» for ansatte og foresatte. Nærde la grunnlaget for foredraget med å presentere funn fra forskningen på barns utvikling og aggresjonsnivå i små-barns alderen, mens Torsvik viste hvordan voksne i praksis på best mulig måte kan komme barn i møte når følelsene koker over. De understreket at det alltid vil være de voksnes ansvar å håndtere situasjonen på en god måte.

Ta ansvar: Ane Nærde og Sissel Torsvik var tydelig på at det er voksne som ta ansvar i situasjoner med barn der de viser aggresjon. Foto: Kristin Horn Talgø

Denne uka besøkte Mari-Anne Sørlie og Frode Heiestad Ulverud skole i Nittedal. Her holdt de foredraget «Forebygging av atferdsproblemer i skolen». Til dette foredraget samlet Ulverud skole i tillegg Holumskogen og Slattum skole, samt PPT i Nittedal for å komme og høre.

Et krevende samfunn

Utover dette holdt forskere fra NUBU flere andre foredrag ved andre skoler og tjenestesteder. De deltok også på andre arrangementer i regi av Universitetet i Oslo (UiO). Blant annet deltok Ivar Frønes i paneldebatt under åpningen av Forskningsdagene på Litteraturhuset. Debatten tok for seg hvordan det er for barn og unge å vokse opp i «lykkelandet» Norge, og hva det gjør med dem å vokse opp med internett i den utstrekning de gjør i dag. Frønes diskuterte tematikken sammen med Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet), Jon Horgen Friberg (FAFO) og Petter Bae Brandtzæg (SINTEF Digital). Høyere krav: Ivar Frønes snakket om hvordan terskelen inn til jobb er langt høyere i dag enn den var på 1970-tallet. Her sammen med Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet) og Jon Horgen Friberg (FAFO). Foto: Kristin Horn Talgø.

Frønes snakket om at Norge har blitt et høyterskelsamfunn der de som ikke mestrer skolen fort faller helt utenfor. På 70-tallet trengte du ikke skole for å få jobb, i dag ser dette helt annerledes ut.

– Jeg er bekymret for sosial eksklusjon, og hva det vil føre til både for samfunnet og individet. Vi trenger kunnskapsbasert forståelse for å forstå hvordan vi skal håndtere dette, sa Frønes.

Terje Ogden, seniorforsker, deltok i en annen diskusjon om kjønnsforskjeller i skolen under FINNUT-frokost arrangert av Forskningsrådet. De andre debattantene framhevet at på tross av forskjeller mellom gutter og jenter så er det et hav av ulikheter mellom individene uavhengig av kjønn. Dette i kombinasjon med strukturelle utfordringer gjør at forskjeller i skoleprestasjoner mellom kjønnene ikke kan forklares ut fra kjønn alene. Styrking av læringsmiljøet ble trukket fram som særlig viktig for å få til en bedre balanse. Ogden mente derimot, ut fra arbeidet i Stoltenbergutvalget, at vi ikke kan se bort fra at kjønn spiller inn på skoleprestasjoner. Han var likevel enig i at kvaliteten på undervisningen og hvordan elever blir møtt er av stor betydning.

Det viktigste vi kan gjøre for å utjevne kjønnsforskjeller i skolen er å høyne kvaliteten i klasserommet, mente Ogden. 

Kvalitet i skolen: Terje Ogden fikk siste innlegg om kjønnsforskjeller i skolen under FINNUT-frokost. Her med ordstyrer Ruth Astrid Sæther. Foto: Kristin Horn Talgø

Det har vært en god erfaring for NUBU å delta på Forskningsdagene 2018. Den positive responsen på foredragene gjør at NUBU gjerne ønsker å delta på lignende arrangementer igjen. Som vinneren av årets Formidlingspris, Bjørn Samset CICERO-forsker, sa: Forskningsformidling er gøy!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.