Special Menu

Du er her:

Svenske sosialministeren besøker NUBU

Den svenske sosialministeren Lena Hallengren besøkte NUBU for å få innsikt i senterets arbeid og erfaringer med intervensjoner rettet mot utsatte barn, unge og deres familier.

Initiativet til besøket kom fra Socialdepartementet i Sverige. Sosialministeren Lena Hallengren ønsket å høre om NUBUs arbeid med forskning, utvikling og implementering av metoder, hvilket oppdrag og mandat senteret arbeider ut fra, og resultater av arbeidet som blir gjort. 

Bakgrunnen for besøket var psykisk uhelse blant barn og unge i Sverige. Ministeren ble tatt i mot av Terje Christiansen, administrerende direktør, Kristine Amlund Hagen, forskningsdirektør, Bernadette Christensen, fagdirektør avdeling ungdom, og Anett Apeland, fagdirektør avdeling barn, ved NUBU.

Forutenom om NUBU sitt arbeid rettet mot utsatte barn og unge, var Hallengren var særlig interessert i å høre om NUBUs refleksjoner rundt utfordringer knyttet til barn og unges mentale helse.

NUBU la særlig vekt på betydningen av familie, skole og venner for barn og unge: Familien og nærmiljøet er nøkkelen til varige endringer i samspillet mellom foreldrene og barnet. Alle NUBU sine metoder inkluderer derfor  arbeid med familien til barn og unge. Betydningen av implementering og forankring i ledelsen ble også trukket fram som svært viktige faktorer for at tiltakene skal gi effektive resultater.

Det ble et hyggelig møte med en lydhør minister.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.