Special Menu

Du er her:

Tilknytning som ønskereprise

Nå lokkes det med ytterligere en godbit på programmet for Nasjonal fagkonferanse; en ønskereprise fra høstens psykologikongress. Elisabeth Askeland og Anett Apeland tar for seg betydningen av foreldretrening for tilknytningsrelasjonen.

Onsdagens opprinnelige punkt 3.4, Kliniske erfaringer fra systematiske video-observasjoner av terapeut-foreldre samspill, utgår, og erstattes av Betydningen av foreldretrening for tilknytningsrelasjonen. Endringen kom som en følge av at foredragsholderne opplevde at innlegget ble godt mottatt under psykologikongressen, og at det er et tema som stadig etterspørres og diskuteres innen fagfeltet.

Å gjenopprette en positiv tilknytning

Hva skal til for å gjenopprette en positiv tilknytning mellom foreldre og barn i familier med atferdsproblemer?

Kvaliteten ved tilknytningsrelasjonen har stor betydning for barnets utvikling på ulike mestringsområder. Om samspillet mellom foreldre og barn domineres av gjensidig negativ kommunikasjon, vil barnets psykologiske utvikling mer eller mindre hemmes.

Et karakteristisk trekk ved mange familier som har barn med alvorlige atferdsvansker, er at familiemedlemmene søker lite nærhet til hverandre, selv der barnet normalt trenger omsorg og beskyttelse.

Intensiv trening

Symposiet vil vise hvordan foreldre gjennom intensiv trening kan endre sitt handlingsrepertoar i møte med sitt barn, noe som også fører til et mer positivt følelsesmessig klima i hjemmet. Denne handlings- og holdningsendringen er med på å skape større nærhet og positiv involvering mellom familiemedlemmene. En slik gjennomgripende endring i foreldrenes væremåte, fremmer barnets evne til selvregulering. Mens atferdsproblemene reduseres, øker kvaliteten i tilknytningen mellom foreldre og barn. Konsekvensene er økt mestring og motivasjon hos barnet, noe som medfører større sosial deltakelse blant jevnaldrende. Vi aner en positiv sirkel.

Elisabeth Askeland og Anett Apeland vil vise hvordan en foreldreorientert behandlingsmetode kan gjenopprette en positiv tilknytning mellom foreldre og barn.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Program for Nasjonal fagkonferanse

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.