Special Menu

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Trygg oppvekst med tiltak som virker: Slik kan kommunen jobbe!

Trygg oppvekst med tiltak som virker: Slik kan kommunen jobbe!

Folkehelseinstituttet (FHI) og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) inviterer til felles arrangement på Arendalsuka 2023. Det blir faglige innlegg og panelsamtale om hvordan vi kan sikre at barn og unge får en trygg oppvekst i kommunen der de bor.

Arendalsukalogo i hvit og oransj med teksten Møt oss på Arendalsuka.

Gode oppvekstsvilkår er en forutsetning for at barn utvikler seg på en positiv måte. Hvordan kan kommunen identifisere utfordringer på de ulike arenaene hvor barn vokser opp? Hva er treffsikre og virksomme folkehelsetiltak for barn og unge, og hva kjennetegner de gode tiltakene for barn og unge med mer sammensatte behov? Hvordan gir vi riktig hjelp til riktig tid, og hvordan sikrer vi at barns stemme blir hørt?

Vi ønsker å diskutere disse spørsmålene på en måte som er nyttig for dere som er politikere eller jobber i barn og unge- tjenester i kommunen.

Tid: Fredag 18. august kl. 10 - 11.

Sted: Samfunnsteltet, Arendalsuka

Les mer om arrangementet på Arendalsukas hjemmesider.

Se opptak av arrangementet her.

Program  

Oppvekstprofilene: Et verktøy for å identifisere kommunens behov, og sette inn treffsikre og virksomme tiltak. Kommunen skal ha oversikt over, og fremme, befolkningens helse og trivsel og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.  Hvordan kan kommunen jobbe godt for å få til dette for barn og unge? ved Heidi Aase, avdelingsdirektør, og Tonje Holt, avdelingsdirektør, begge i Folkehelseinstituttet 
 
Virksomme tiltak for utsatte barn og unge: Evaluering og implementering er forutsetninger for å vite om tiltak er trygge, nyttige og virksomme. Vi vil snakke om hva som kjennetegner kunnskapsbaserte og virksomme metoder i arbeidet med utsatte barn og unge og gi eksempel på utviklingen av et slikt tiltak, ved Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør og Anett Apeland, fagdirektør, begge ved NUBU. 
 
Panelsamtale om hvordan kommunene kan legge til rette for en trygg og god oppvekst for barn og unge. Hva er viktig å prioritere når det gjelder tiltak rettet mot barn og unge? Hva er utfordringene og hva er suksessfaktorene? Hvordan kan kommunene jobbe med kunnskapsbaserte tiltak? Og hvordan kan man sikre at de unge selv blir hørt?

Deltakere i panelsamtalen: 

Lise Raffelsen Hope, seniorrådgiver i Barneombudet 

Morten Borgen, tjenesteleder i Narvik barnevern og ressursteam 

Toby Tørressen, sosiallærer i Kristiansand kommune 

Maja Enerhaug Egge, leder av Press - Redd Barna Ungdom 

Åse Løvdal, bystyrerepresentant, og leder i Kristiansand kommunes oppvekstutvalg 

Panelsamtalen ledes av Leila Torgersen, forsker ved Folkehelseinstituttet. 
 

Hjertelig velkommen!
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.