Special Menu

Du er her:

Ungdom og psykisk helse: Hva virker?

Vekst og modning, sårbarhet og styrke. Ikke alle kommer seg helskinnet gjennom ungdomsårene. Den ferske boka «Adolescent Mental Health: Prevention and Intervention» gir oversikt over hele feltet ungdom og psykisk helse.

Det er Terje Ogden og Kristine Amlund Hagen som har skrevet boka, nylig utgitt på det internasjonalt velrenommerte forlaget Routledge. I forordet retter de to forskningsdirektørene en stor takk til navngitte medarbeidere ved henholdsvis Atferdssenteret og RBUP øst og sør for uvurderlig hjelp underveis i den tre år lange skriveprosessen.

− Ei oversiktsbok

− Ei oversiktsbok over feltet ungdom og psykisk helse, om forebygging og behandling, sier Terje Ogden om verket. Han kan fortelle at boka har gitt god plass til også å beskrive tiltaksutviklingen og forskningen ved Atferdssenteret.

Da de to tok imot oppfordringen om å skrive boka, var det primært fordi de følte at akkurat denne boka ikke fantes. Nemlig sammenfatningen av alle tilgjengelige og aktuelle vitenskapelige funn omkring effektive intervensjoner og forebyggende tiltak i arbeidet med barn og unges psykiske helse.

Troen på at det nytter

Noe som også bidro sterkt til motivasjonen for å gå løs på boka, var den sterke troen på at psykiske problemer hos barn og unge virkelig kan forebygges og avhjelpes.

Boka, som er utgitt både i London, Sydney og New York, skiller seg ut fra mye av den foreliggende litteraturen om samme emne.

− Den har et mer europeisk perspektiv enn de vanlige amerikanske bøkene, sier Terje Ogden.

− Fremragende

Det er ingen «hvem som helst» som på omslaget anbefaler boka til både studenter og praktikere på feltet.

Scott W. Henggeler kaller det «fremragende etterforskning» og omtaler de norske forfatterne som «unikt posisjonerte til å dekke dette området på en eksepsjonelt forståelig og konsis måte».

Det som «virker»

Forfatterne gir en introduksjon til hva som «virker» for de mest kjente problemene knyttet til ungdom og psykisk helse, og angir hvordan en best motvirker disse fra å forverre seg eller hvordan å oppnå forbedringer gjennom profesjonell og systematisk innsats.

Om aldri så innholdsrik, framstår boka likevel som befriende sammenfattet, med sine rundt 180 sider i lett paperback, selvsagt rikelig supplert med referanser.

Teorien illustreres gjennom en rekke eksempler og fortellinger fra virkeligheten.

Det problemorienterte blikket på risiko er kombinert med perspektiver på sosial kompetanse og andre forebyggende faktorer.

Terje Ogden, & Kristine Amlund Hagen (2014). Adolescent Mental Health. Prevention and intervention. East Sussex og New York: Routledge.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.