Special Menu

Du er her:

Unges vei til voksenlivet

Hva slags voksne kan vi vente oss om noen år? Et spørsmål som ble reist under «Forskningsdagene». «Unges vei til voksenlivet» sto på plakaten i Litteraturhuset i Oslo.

Det var i møterommet Wergeland det skjedde – hvor ellers? Det er tross alt barna som er i sentrum, når et bredt utvalg av forskere ville formidle i alle fall litt av hva en nå vet om veien fra barn til voksen. Med smaksprøver fra nyere forskning om unges oppvekstmiljø, utdanningsvalg, frafall, helse og veien inn i arbeidslivet.

Spørsmålet er: Hva slags voksne kan vi vente oss om noen år?

Atferdssenteret bidro også til svaret, siden Ivar Frønes også fikk si sitt, under tittelen «Fra forskning til handling». Professor Ivar Frønes er tilknyttet Atferdssenteret i en 20 %-stilling.

Ungdommens råskap

Hele dette dykket inn i barne- og ungdomsforskningen varte fra tolv til fire, og startskuddet gikk med et møte med Margreth Olin, regissøren bak filmen «Ungdommens råskap». Siden gikk det slag i slag. Fra Læring, identitet og mangfold i Groruddalen til Frafall i videregående opplæring: systemsvikt eller fornuftige elever?

Det ble stilt spørsmål ved om livshendelser i ungdomstiden kan forutsi hvordan det senere vil gå i arbeidslivet, og om de unge bruker hode, hjerte eller hjerne når de gjør sine yrkesvalg. Og hvordan er det egentlig med kjønnsrollene? Velger jenter og gutter stadig like tradisjonelt?

Helt gratis!

Forskningsrådet hadde arrangementer på over hundre steder over hele landet − helt gratis.

Forskningsdagene er ment å skape møter mellom forskere og folk flest, også på mer uvanlige steder, som ute på gater og torg, på kafeer, puber, båter, tog og scener, med debatter, forsker stand-up, forsker grand prix, myteknekking, eksperimenter og forskerkvelder.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Les mer om Forskningsdagene

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.