Special Menu

Du er her:

Utsatte barn har dårlig tid!

Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse går av stabelen i november, og temaet for årets konferanse er tidlig innsats. Meld deg på innen 4. oktober for early bird-pris!

Atferdssenteret arrangerer hvert år nasjonal fagkonferanse for forskere, praktikere og andre fagpersoner. Målet er å dele evidensbasert kunnskap om forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn og unge.

Spennende plenumsforelesere

I tillegg til vår egen forskningsdirektør Terje Ogden, har vi sikret oss fem spennende plenumsforelesere:

  • Cynthia Cupit Swenson, professor ved Family Services Research Center, Medical University of South Carolina.
  • Bo Vinnerljung, forsker ved Socialstyrelsen og professor i sosialt arbeid ved Stockholms universitet.
  • Den danske økonomen Majbritt Skov, som vil snakke om samfunnsøkonomiske konsekvenser av tiltak for utsatte barn og unge.
  • Ivar Frønes, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og også tilknyttet Atferdssenteret. Nå aktuell med boka «Å forstå sosialisering».
  • Fartein Ask Torvik, psykolog og forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Han vil presentere den ferske rapporten om atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge.

Parallellseminarer i fleng

Hele sytten parallellseminarer lokker. Her står Atferdssenterets egne fagfolk fram på rekke og rad, supplert av gode samarbeidspartnere og sterke navn fra faglig beslektede organisasjoner som RBUP, Karolinska institutet, De utrolige årene / RKBU nord (UiT), Folkehelseinstituttet, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (UiS), Nordlandsforskning, Bufetat og Bufdir.

Velkommen til Oslo Kongressenter 19. og 20. november!

Meld deg på her

Illustrasjon: Colourbox / Graf AS

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.