Special Menu

Du er her:

Vel møtt til tidsskriftet KONTEKST

Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUs virksomhet. Og det er nettopp hva vi ønsker at vårt nye populærvitenskapelige tidsskrift skal speile. Velkommen til et første møte med KONTEKST.

NUBUs nye populærvitenskapelige tidsskrift: KONTEKSTNUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling. NUBU utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler.

Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom teoretisering og vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvilken praksis og hvilke strategier vi med stor grad av sikkerhet vet støtter barns utvikling. Slik forskning krever metodisk og teoretisk stringens. Ikke minst krever det tett samvirke mellom forskning og praksis.

Det norske samfunn investerer i omfattende tiltak og strategier for å støtte barns utvikling. En utvikling av fruktbare strategier krever et tett samspill mellom forskning, praksis og politikk. Når NUBU investerer i formidling av kunnskap om forsking og praksis, er hensikten ikke bare å formidle kunnskap, men å oppmuntre til utvikling av samspillet mellom forskning, praksis og politiske strategier.

KONTEKST bringer kunnskap om NUBUs virksomhet, men er åpent for bidrag også fra andre kilder. Redaksjonen vil aktivt formidle kunnskap om ny forskning, nye former for praksis, om politiske tiltak og strategier, og om samspillet mellom disse.

Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling.

Det skarpe blikk vil observere at vi har fått et nytt grønt ikon her på forsiden av hjemmesiden. Det leder videre til tidsskriftet, hvor en både kan lese det (som oppslag) eller laste ned som PDF (side for side)

Klikk her for å lese KONTEKST nr. 1–2018 (som oppslag).

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.