Special Menu

Du er her:

Velkommen til PALS-konferansen 2023!

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge arrangerer Konferanse for positiv læringsstøtte i skolen 14. og 15. september. - Forrige PALS-konferanse ble arrangert digitalt grunnet pandemien, men nå er vi tilbake på Oslo Kongressenter og vi gleder oss til å samle folk igjen, sier Frode Heiestad, spesialrådgiver ved NUBU.


Foto: Colourbox

Dette er den 15. PALS-konferansen i rekken og årets tema er «Mangfold og muligheter i skolen». Med dette temaet ønsker vi å sette søkelys på skolens arbeid med å aktivt skape et læringsmiljø som er åpent for alle elever, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Gjennom inkluderende læringsmiljøer og tilpasset opplæring skaper skolen muligheter for alle elever til å utvikle seg og nå sitt potensial.

Heiestad har store forventninger til konferansen.

- Vi gleder oss til å høre innlegg fra kunnskapsrike innledere og til å høre skoler dele sine erfaringer med å bygge et trygt og godt læringsmiljø. Vårt håp er at konferansen skal gi inspirasjon til å fortsette dette viktige arbeidet.

Terrance M. Scott, University of Louisville er blant hovedforeleserne og han skal innlede om «De voksnes ansvar for å sikre like muligheter for at elever kan oppleve mestring i skolen».  

Rhonda N.T. Nese, University of Oregon skal snakke om «Hvordan inkludering i klasserommet innvirker på skolefaglige resultater og elevers tilknytning».  

Sigrun Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret, Universitet i Stavanger skal holde plenumsforelesning om «Lærer-elev relasjonar – ein bærebjelke i skulebaserte intervensjonar og anna pedagogisk verksemd».

På parallellsesjonene kan du blant annet høre om ledelse i klasserommet, uro og utvikling av ferdigheter og to rektorers erfaringer med å arbeide systematisk med PALS-modellen. 

Påmeldingsfristen er utvidet til 06.09. Meld deg på her.

Praktisk informasjon, program og presentasjon av innlederne finner du på www.palskonferansen.no

Har du spørsmål om PALS-konferansen 2023? Ta kontakt med Frode Heiestad.


Hjertelig velkommen!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.